Site logo
Om arbeidsgiveren

 Nettpartner er størst innen elektrisk infrastruktur.
Vi bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og jernbane.

Nettpartner består av tre divisjoner:

  • Divisjon Drift arbeider primært mot kunder på langsiktig rammeavtaler innenfor drift, vedlikehold/reinvesteringer samt påkalling/vakt og beredskap.
  • Divisjon Prosjekt og Utvikling har et nasjonalt fokus på prosjektmarkedet, både på kraftlinjer og stasjoner, fra 22 kV til 420 kV. Divisjon jobber også inn mot markeder som er i utvikling og ekspansjon samt nye forretningsområder.
  • Divisjon Bane har et nasjonalt fokus på  bane-/jernbanemarkedet, herunder segmentene kontaktledning, signal og spor.

Nettpartner ønsker å være en troverdig, innovativ og handlekraftig samarbeidspartner for våre kunder og forretningsforbindelser. Vi vil ytterligere forsterke vår satsing på effektivisering av drift og kommunikasjon gjennom IKT-løsninger, og har gjennom de siste års kjøp og fusjoner kraft til å realisere dette.

Nettpartner ønsker å være et visjonært selskap både mot våre ansatte, kunder og forretningsforbindelser. Selskapets visjon er: «Nettpartner – selskapet alle i bransjen ønsker å etterlikne»

Vår forretningsidé skal underbygge vår ambisjoner for fremtiden og slår fast at:
«Nettpartner skal være best på ideer og konsepter innen bygging, vedlikehold og kontroll av kabel-og ledningsbasert infrastruktur.»

Nettpartner har en vekststrategi som vi vil jobbe hardt for å realisere i de nærmeste årene. Vi er en stor aktør i en bransje som står overfor mange endringer, selskapet ønsker å spille en viktig rolle i utviklingen av dette markedet.

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password