Site logo

Som Prosjektsjef vil du ha hovedansvar for resultat- og måloppnåelse, samt å lede og gjennomføre Divisjon Banes prosjektportefølje bestående av alt fra enkeltprosjekter innen Signal til tverrfaglige prosjekter med alle de Jernbantekniske fagene representert. I tillegg til overordnet ansvar for prosjekter har du ansvaret for å skape gode relasjoner med nye og eksisterende kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere.
Vil du lede våre dyktige prosjektledere?

Divisjon Bane søker nå etter en inspirerende og inkluderende leder. Vedkommende vil ta rollen som Divisjon Banes nye Prosjektsjef, og skal være leder og faglig støtte for våre dyktige prosjekt- og anleggsledere. Du er trolig selv en erfaren prosjektleder som har gjennomført både større og mindre infrastrukturprosjekter med suksess, du er trygg på kontraktsforvaltning som NS 8405/07 og du evner å skape gode resultater gjennom medarbeidere.

Litt om Nettpartner Bane:

Nettpartner AS bygger, drifter og vedlikeholder elektrisk infrastruktur for kraftforsyning og jernbane. Selskapet er i vekst og har ca. 500 ansatte med en samlet årlig omsetning på nesten NOK 1,3 mrd. Nettpartner har 18 lokasjoner, hovedkontor på Vinterbro, og har hele Norge som markedsområde med prosjekter fra Mandal i sør til Tromsø i nord.

Divisjon Bane er en totalleverandør innen jernbaneteknikk og leverer tjenester innen kontaktledning, spor og signal. Som autorisert elektroinstallatør leverer Nettpartner Bane også høyspent- og belysningsanlegg i tilknytning til jernbane og sporvei.

Divisjon Bane er i sterk vekst med en betydelig ordrereserve der vi blant annet har en langsiktig avtale med Siemens om installering av ERTMS systemet på jernbanen. NP Bane har i løpet av de siste 2,5 årene tredoblet antall ansatte og vi nærmer oss nå 90 stolte og dyktige medarbeidere.

Vi har i samme periode ervervet Bane&Fiber AS og investert i en Pakkmaskin. Det jobbes kontinuerlig med å bygge kapasitet både i form av dyktige jernbanefagfolk og moderne maskiner og utstyr.

Divisjon Bane er fundamentert på tung jernbaneteknisk fagkunnskap, gode kundeopplevelser og sterk prosjektgjennomføring. Vi har et meget sterkt fagmiljø, en moderne maskinpark og en organisasjon der den enkelte blør for drakta og utgjør en forskjell.

Sammen med kundene spiller vi hverandre gode og sikrer at prosjektene leveres som avtalt. Et stadig viktigere fokus er å bidra til en mer klima- og miljøvennlig fremtid.

Som Prosjektsjef vil du ha hovedansvar for resultat- og måloppnåelse, samt å lede og gjennomføre Divisjon Banes prosjektportefølje bestående av alt fra enkeltprosjekter innen Signal til tverrfaglige prosjekter med alle de Jernbantekniske fagene representert. I tillegg til overordnet ansvar for prosjekter har du ansvaret for å skape gode relasjoner med nye og eksisterende kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Stillingen rapporterer til Divisjonsdirektør Bane og er en del av ledergruppa i Divisjon Bane.
Hovedansvar

Lede og utvikle Divisjon Banes prosjekt- og anleggsledere.
Overordnet ansvarlig for Divisjon Banes prosjektportefølje, herunder risikoanalyser, forhandlinger, kontraktstyring, styringsdokumenter, prosjektøkonomi, gjennomføring, korrigerende tiltak, kundekontakt og rapportering.
Overordnet ansvarlig for HMS og Kvalitet i prosjektene.
Ansvarlig for ressursforvaltning på tvers av alle prosjekter i Divisjon Bane.
Som medlem av ledergruppen delta aktivt i ledermøtene og strategiarbeid for Divisjon Bane.

Ønskede kvalifikasjoner

Dokumentert erfaring med ledelse i kompetansemiljøer.
Ingeniør/sivilingeniør eller annen relevant utdannelse.
Bakgrunn fra bygg, anlegg, energi-/nettselskap, olje-/gass.
Erfaring fra jernbaneprosjekter en fordel, men ikke en forutsetning.
6-8 års erfaring med prosjektledelse og planlegging.
God økonomi- og kontraktsforståelse.
God norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Naturlig leder og lagbygger som evner å skape inspirasjon og tillit.
God coach som evner å veksle mellom det strategiske og det operative.
Selvgående, uredd og initiativrik, som tar ansvar for leveranser.
Godt humør og stor arbeidskapasitet.
God til å kommunisere skriftlig og muntlig med alle lag i en organisasjon.

Arbeidssted kan være Torpo eller Vinterbro. Stillingen må påregne en del reisevirksomhet ute på anleggsplass. En ansettelse i Divisjon Bane betyr at du identifiserer deg med våre samspillsregler: Vi spiller hverandre gode , Vi er åpne og ærlige , Vi er lojale til beslutninger og Vi tar gjensidig ansvar for målene .

Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø viktige brikker for å lykkes. Vi gir deg mulighet til å utvikle deg sammen med oss og å bidra til utviklingen av bærekraftig infrastruktur for morgendagen.

Divisjon Bane er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen, hører vi gjerne fra deg!

Ta gjerne kontakt Kjell Anders Fosshaug på mobil +47 90046630 eller på epost: kjell.anders.fosshaug@nettpartner.no med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password