Site logo

Brukervilkår og Personvernerklæring

Denne teksten forklarer reglene for bruk av disse nettsidene, og hvordan nettsidene forholder seg til personvern og GDPR. Nettstedet med sine nettsider heter for «Jobb i Hallingdal» og forkortes JiH. Eieren av nettstedet er Regionrådet for Hallingdal, som forkortes RfH. Bruk av nettstedet er åpent for alle uten krav til registrering. For å publisere innhold kreves det en registrert bruker, og registrerte brukere må akseptere brukervilkårene for å få registrert seg.

Brukervilkår

Gjeldende brukervilkår regulerer forholdet mellom RfH og brukere av JiH. Det er viktig at brukere gjør seg kjent med vilkårene, og brukere må aktivt akseptere disse før tjenesten tas i bruk. Hvis bruker på noe tidspunkt ikke godtar eller klarer å overholde vilkårene, har bruker ikke lov til å benytte JiH.

Gjeldende plikter og rettigheter

 1. Du som bruker plikter å gjøre deg kjent med og følge JiH sin personvernerklæring.
 2. Du som bruker aksepterer at når du oppretter en brukerprofil i JiH vil nettstedet samle inn og behandle visse opplysninger om deg.
 3. Du som bruker aksepterer at din aktivitet i JiH blir lagret som historikk.
 4. RfH eier alle data lagret i JiH men gjenbruk/videreformidling av data er kun tillat etter avtale med personen som eier profilen.
 5. Brukertilgang er personlig og du skal som bruker ikke dele brukernavn (id) og passord med andre.
 6. Du som eier av din brukerprofil er ansvarlig for endringer som gjøres når man er innlogget med denne.
 7. Du må ikke bruke JiH på en måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukere av systemet.
 8. Du som bruker aksepterer at JiH benytter cookies. Dette er nødvendig for å kunne tilby deg som bruker en best mulig brukeropplevelse og for å kunne tilby visse tjenester.
 9. JiH kan utestenge brukere som ikke er benyttet siste 24 måneder.
 10. JiH kan når som helst endre vilkårene, men du vil da bli forespurt et nytt samtykke ved neste innlogging.
 11. JiH plikter å kunne dokumentere når siste samtykke ble gitt.
 12. Brudd på brukervilkårene kan medføre at din brukertilgang blir trukket tilbake med umiddelbar virkning.

Personvernerklæring

Denne erklæringen forteller hvordan nettstedet Jobb i Hallingdal (JiH) samler inn og bruker personopplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når vi samler inn informasjon om deg og informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i våre systemer. Noen av opplysningene registreres av deg selv og noen opplysninger registreres fordi du bruker tjenestene våre.

Hva er en personopplysning?

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse. Direkte personopplysninger er opplysninger som direkte kan kobles til et individ, for eksempel gjennom navn. Indirekte personopplysninger er opplysninger som ikke umiddelbart kan kobles til et individ, som for eksempel kundenummer, lokaliseringsdata, IP-adresse, mobilnummer, eller bruker-ID. Noen ganger er det mulig å identifisere enkeltpersoner ved å sammenstille opplysninger i et datasett. Informasjon som kun viser til en gruppe med mennesker eller en organisasjon omfattes ikke av reglene. Bruk av personopplysninger er å regne som behandling av personopplysninger. RfH er behandlingsansvarlig for våre tjenester. I tillegg har vi selskaper som behandler data på vegne av oss, som kalles for databehandlere. Det kan f.eks. være de som drifter servere/databaser eller som har utviklingsoppgaver på systemene. Ved bruk av databehandlere har JiH databehandleravtaler med aktørene, som regulerer hvordan disse må forholde seg til dataene.

jobbihallingdal.no

Nettstedet er en portal for å koble arbeidsgivere i Hallingdal med jobbsøkere eller potensielle jobbsøkere. Personopplysninger behandles for følgende brukergrupper:

 1. Arbeidsgivere
 2. Privatpersoner / jobbsøkere

Begge brukergruppene oppretter sin egen brukerprofil og får tilgang til å administrere egne data. Nye brukere må godkjennes manuelt før de blir fullverdige brukere.

Hvilke personopplysninger behandles, og hvordan innhentes de?

JiH behandler personopplysninger innenfor to hovedkategorier:

 1. Brukerprofiler

Personopplysninger som er nødvendig for å utføre tilgangskontroll i JiH. Data registreres av brukeren selv når ny profil opprettes.

 1. Aktivitetsopplysninger

Dette er opplysninger om en brukers aktiviteter, som f.eks. opprettelse og publisering av en ny stilling, eller søknad på en ledig stilling gjennom systemet der det er relevant. Data registreres av systemet når brukerne er logget inn og utfører operasjoner på websiden. RfH er dataansvarlig for alle brukerprofiler.

Brukerprofiler

For å administrere egne data på  JiH må man ha en brukerprofil (brukerid og passord). Brukerprofiler opprettes og administreres av eieren av profilen. Man må være logget inn for å administrere sin profil. Brukerprofiler vises på nettstedet sine undersider Arbeidsgiver og Jobbsøker.

Hvordan bruker vi opplysningene om deg?

Behandlingstyper

Du er arbeidsgiver:

 • RfH eller dennes samarbeidspartnere kan kommunisere med arbeidsgivere på e-post ved behov.

Du er jobbsøker / kandidat:

 • RfH kan kommunisere med registrerte jobbsøkere på e-post ved behov.

Behandlingsgrunnlag

JiH forholder seg til personvernloven § 8. Vilkår for å behandle personopplysninger. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, jf. forordningen art. 6 bokstav b. JiH er et nettsted for Hallingdal for å koble arbeidsgivere med jobbsøkere.

Deles mine personopplysninger med andre?

Nei, personopplysninger deles ikke aktivt med andre, og personopplysninger selges ikke. RiH har avtaler med samarbeidspartnere for administrativ og teknisk drift av nettstedet JiH, og innsyn i registrerte data er en naturlig del av driften. Men ingen av samarbeidspartnerne har adgang til å bruke, dele eller selge personopplysninger som de får tilgang til.

Hvordan kan du få innsyn, endre eller slette dine personopplysninger?

Når du logger deg inn med ditt brukernavn og passord får du tilgang til dine personopplysninger. Da har du adgang til å endre data, eller å slette din profil. For andre spørsmål, benytt skjemaet nederst på siden.

Bruk av cookies

JiH benytter cookies for å gi deg som bruker en best mulig brukeropplevelse, og er nødvendig for at visse tjenester skal fungere. En cookie er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin. Typer cookies som benyttes:

 • Google Analytics
 • Sesjons- og innloggingskontroll

Google Analytics er et verktøyet for å innhente statistikk om bruken av nettstedet. For å reservere deg mot bruk av disse må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Hvis du sier nei til cookies kan brukervennligheten bli dårligere og i noen tilfeller vil JiH ikke fungere, fordi all funksjonalitet som krever cookies for å fungere blir deaktivert. Her er link til fremgangsmåte i noen av de mest brukte nettleserne:

Brukertilgang/Brukervilkår

JiH er en web-basert tjeneste som benyttes av arbeidsgivere og jobbsøkere. Tjenesten er åpen for alle, men krever en personlig brukerprofil for arbeidsgivere som vil publisere en ny stilling, eller for privatpersoner som ønsker å opprette en profil, og eventuelt en CV / flere detaljer, som blir synlig for registrerte arbeidsgivere. Registrerte brukere må aktivt akseptere et sett med brukervilkår før tjenesten kan tas i bruk.

Brukertilgang

Tilgangskontroll i JiH er basert på hvilken rolle man har (arbeidsgiver eller jobbsøker). Hver bruker må ha en personlig brukerprofil som innehar en brukertype og et sett med rettigheter. Hvordan få tilgang?

 • Arbeidsgiver – Benyttes av organisasjoner eller personer som ønsker å være synlige med egen profil på nettsiden. Egen profil er nødvendig for å publisere en ny stilling, og for å se CV-detaljer for registrerte jobbsøkere. Det er manuell godkjenning av nye arbeidsgivere.
 • Jobbsøker – Benyttes av privatpersoner som ønsker å være synlige for registrerte arbeidsgivere. Det er frivillig hvor mange detaljer man ønsker å registrere. Det er manuell godkjenning av nye  jobbsøkere / kandidater.

Kontaktinformasjon: Regionrådet for Hallingdal:

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password