Site logo

Divisjon Bane søker nå etter en dyktig Prosjektleder

Skulle vi få flere kvalifiserte søkere, kan det godt tenkes vi ansetter flere enn en prosjektleder.

Den vi ønsker oss er en erfaren prosjektleder som har gjennomført både større og mindre infrastrukturprosjekter med suksess. Du er vant med å jobbe med NS-kontrakter, og du evner å skape gode resultater gjennom medarbeidere.
Litt om Nettpartner Bane:

Divisjon Bane (NP Bane) er en totalleverandør innen jernbaneteknikk og leverer tjenester innen kontaktledning, spor og signal. Som autorisert elektroinstallatør leverer Nettpartner Bane også høyspent- og belysningsanlegg i tilknytning til jernbane og sporvei.

Divisjon Bane er i sterk vekst med en betydelig ordrereserve der vi blant annet har en langsiktig avtale med Siemens om installering av ERTMS systemet på jernbanen. NP Bane har i løpet av de siste 2,5 årene tredoblet antall ansatte og vi nærmer oss nå 90 stolte og dyktige medarbeidere.

Vi har i samme periode ervervet Bane&Fiber AS og investert i en Pakkmaskin. Det jobbes kontinuerlig med å bygge kapasitet både i form av dyktige jernbanefagfolk og moderne maskiner og utstyr.

Divisjon Bane er fundamentert på tung jernbaneteknisk fagkunnskap, gode kundeopplevelser og sterk prosjektgjennomføring. Vi har et meget sterkt fagmiljø, en moderne maskinpark og en organisasjon der den enkelte blør for drakta og utgjør en forskjell.

Sammen med kundene spiller vi hverandre gode og sikrer at prosjektene leveres som avtalt. Et stadig viktigere fokus er å bidra til en mer klima- og miljøvennlig fremtid.
Som Prosjektleder vil du ha ansvar for å lede og gjennomføre prosjekter på jernbanen.

Dette kan være alt fra enkeltprosjekter innen det enkelte jernbanefag, til tverrfaglige prosjekter med alle de Jernbantekniske fagene representert. Prosjekter tildeles våre prosjektledere ut fra kompetanse, erfaring, og kapasitet. I tillegg til overordnet ansvar for prosjektet har du ansvaret for å skape gode relasjoner med nye og eksisterende kunder, myndigheter og andre samarbeidspartnere.

Stillingen rapporterer til Prosjektsjef, og vil inngå i et fagmiljø med dyktige kollegaer.
Hovedansvar

Gjennomføre Divisjon Banes prosjekter med forventet resultat- og måloppnåelse samt optimal ressursbruk.
Adm dir for prosjektet, med ansvar for blant annet fremdrift, risikoanalyser, kontraktstyring, dokumentasjon, prosjektøkonomi, korrigerende tiltak, samhandling med kunde (byggherre) og rapportering.
Ansvar for HMS og Kvalitet i prosjektene.
Som del av prosjektledergruppen bidra til optimal ressursbruk på tvers av divisjonens prosjektportefølje.

Ønskede kvalifikasjoner

Dokumentert erfaring med prosjektledelse fra infrastrukturprosjekter.
Ingeniør/sivilingeniør eller annen relevant utdannelse.
Bakgrunn fra bygg, anlegg, energi-/nettselskap, olje-/gass.
Erfaring fra jernbaneprosjekter en fordel, men ikke en forutsetning.
God økonomi- og kontrakts forståelse.
God norsk og engelsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
Fordel å beherske MS Project.

Personlige egenskaper

Naturlig leder og lagbygger som evner å skape inspirasjon og tillit.
Selvgående, uredd og initiativrik, som tar ansvar for leveranser.
Utpreget lagspiller som evner å ta beslutninger når det trengs.
Godt humør og stor arbeidskapasitet.
God til å kommunisere skriftlig og muntlig med alle lag i en organisasjon.

Arbeidssted/hovedbase vil være Torpo eller Vinterbro (andre Nettpartnerkontorer kan også være aktuelle), men med utstrakt reisevirksomhet til anlegg/prosjekt så du kan bo i hele landet.

En ansettelse i Divisjon Bane innebærer at du identifiserer deg med våre samspillsregler: Vi spiller hverandre gode , Vi er åpne og ærlige , Vi er lojale til beslutninger og Vi tar gjensidig ansvar for målene .

Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen. For oss er også mangfold, bærekraft og miljø viktige brikker for å lykkes.

Vi gir deg mulighet til å utvikle deg sammen med oss og å bidra til utviklingen av bærekraftig infrastruktur for morgendagen.

Divisjon Bane er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen, hører vi gjerne fra deg!

Ta gjerne kontakt Kenneth Nordahl-Pedersen på mobil +47 95157201 eller på epost: kenneth.nordahl-pedersen@nettpartner.no med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password