Site logo

Til vårt vedlikeholdsteam på sju mann søker vi en teamleder. Som teamleder får du ansvar for å koordinere mannskapet til det beste for driften. Vedlikeholdsavdelingen skal sørge for at fabrikken i så stor grad som mulig unngår driftsforstyrrelser og nedetid, samt at produksjonsutstyrets levetid blir optimal.

Gjennom god organisering av vedlikeholdsteamet, godt kjennskap til maskiner og utstyr, mekaniske ferdigheter, fokus på forebyggende vedlikeholdsarbeid og god problemløsing skal du sammen med ditt team sørge for dette.

Du må være god til å lede mennesker og å delegere arbeidsoppgaver, og ha evne både å se det store bilde og ha kontroll på detaljer. Du må være systematisk, samt flink til å planlegge.

God kommunikasjon er avgjørende i denne stillingen, da kommunikasjon både med Avdelingsleder Vedlikehold og kollegaer i teamet, men også med skiftledere i produksjonen, produksjonsplanlegger, fabrikksjef, logistikkansvarlig er vesentlig for å lykkes.

Teamleder har ikke personalansvar, og rapporterer til avdelingsleder Vedlikehold.

Arbeidsoppgaver:
– Lede vedlikeholdsteamet i det daglige arbeidet
– Delta i det daglige vedlikeholdsarbeidet
– Koordinere reparasjoner og vedlikehold med produksjonsplanlegger og delta i planlegging av driftsstans.
– Være en pådriver i å ta i bruk digitale systemer for bedre vedlikeholdsarbeid
– Være en pådriver i å dokumentere utført arbeid gjennom digitale systemer
– Sørge for at nyansatte og lærlinger får god og riktig opplæringen
– Delta i ulike prosjekter knyttet til bygging, fornying eller utbedring av maskiner og utstyr
– Ansvarlig for at verkstedet og tilhørende områder holdes ryddig

Vi ser etter deg som er opptatt av kontinuerlig forbedring og kvalitet i alt du gjør og setter HMS og Sikkerhet i førersetet – og som ønsker å ta et lederansvar!

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password