Site logo
Om arbeidsgiveren

 Hallingplast er en ledende produsent av rørsystemer i PE og PP. Våre produkter brukes til å transportere vann, avløp, overvann, elektriske kabler, til å produsere fiskemerder innen oppdrettsindustrien og diverse andre formål. Hovedmarkedene er Norge og Sverige, men vi eksporterer også til store deler av verden forøvrig. Hallingsplast har 2 heleide datterselskaper : Hallingplast AB i Stenungssund i Sverige (salgskontor) og Wopas AS  i Ål.

Vi har over 70 dedikerte medarbeidere ved vårt hovedanlegg i Kleivi på grensen mellom Hol og Ål kommuner. Dette er medarbeidere med kompetanse innen produksjon, vedlikehold, kvalitetssikring, produktutvikling, logistikk, IT og Automasjon, salg- og kundestøtte og mye mer.

Verdier, filosofi og fokus

 • Vi er opptatt av utvikling, innovasjon og kvalitet i alle ledd.
 • Kvalitet er alle medarbeideres ansvar og skal prege hele virksomheten
 • Fleksibilitet er vår styrke
 • Produksjonen skal skje på en sikker, miljøbevisst og konkurransedyktig måte.
 • Vi skal ha sterk forankring i lokalmiljøet

Kommunikasjon – Etterrettelighet – Ærlighet

 • Vi er ærlige og redelige i vår forretningsdrift.
 • Vi står for det vi lover og vi er opptatt av gjensidighet ovenfor våre partnere.
 • Vi vet og viser at det kreves topp innsats og hardt arbeid for å få til god lønnsomhet og fornøyde kunder.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs

 • Alle ansatte oppfordres til å ta del i utformingen av egen arbeidsplass
 • Store muligheter for medarbeidere som har lyst og viser engasjement
 • Vi ønsker medarbeidere som går foran som et godt eksempel og ta i et tak når det er nødvendig

Er dette noe du kjenner deg igjen i? Mener du at du har noe å bidra med hos oss? Send oss en åpen søknad da vel!
Vi er alltid på jakt etter å styrke laget vårt med ny kompetanse.

Vi kan tilby en variert og spennende stilling i et selskap i vekst, med et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø og konkurransedyktige betingelser

 

Nøkkeldata
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password