Det er nå ledig en 100 % fast sykepleierstilling med 30 % koordinator for velferdsteknologi. Nesbyen kommune har sammen med de øvrige Hallingdalkommunene et etablert interkommunalt samarbeid innen mestring- og trygghetsskapende teknologi (bl.a. elektroniske medisindispensere, lokaliseringsteknologi, digitale tilsyn, digitale trygghetsalarmer og pasientvarslingssystem). Helse og omsorg har også en ansatt som velferdsteknologikoordinator innen pasientvarslingssystemer. 

Vi trenger deg som har teknisk kompetanse og interesse for digitalisering og nyutvikling av offentlige tjenester. Du må være interessert i nye tekniske løsninger og like å arbeide med mennesker i endring.

Har du lyst til å bidra i dette viktige arbeidet og få en utfordrende og spennende stilling. Da håper vi du søker.

 Arbeidsoppgaver:

 • Være teknisk ressursperson og bidra med kunnskap, avklaringer og løsningsfokus der det trengs
 • Bidra til utarbeidelse av gode forvaltningsrutiner og løsningsdokumentasjon
 • Pådriver for innføring av velferdsteknologiske løsninger
 • Implementere velferdsteknologiske løsninger
 • Opplæring og veiledning av brukere, pårørende og ansatte.
 • Gjennomføre ROS-vurderinger og bidra i DPIA av digitale løsninger
 • Lederstøtte
 • Gevinstrealisering

Arbeidsoppgavene tillagt stillingen vil endre seg i takt med skiftende behovene.

 Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyskole-/universitetsutdanning, minimum bachelor, fortrinnsvis helsefag
 • Annen fagkompetanse kan vurderes med spesifikk annen kompetanse
 • Erfaring med helse og omsorgstjenester og ønskelig erfaring/arbeid med velferdsteknologi
 • Førerkort klasse B, må kunne disponere egen bil i arbeidet (interkommunalt arbeid)

Personlig egnethet vektlegges
Gyldig politiattest må framvises før tiltredelse.

Egenskaper:

 • Du må kunne jobbe selvstendighet og målrettet og god gjennomføringsevne.
 • God evne til å motivere andre, og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med ansatte, innbyggere og samarbeidspartnere

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidshverdag i utvikling
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønnsplassering etter kommunalt regulativ
 • Fleksitid på stillingen som koordinator
 • Stillingen kan kombineres med sykepleierstilling i hjemmebasert omsorg (til sammen 100 % fast stilling)

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon. 

Søknadsfrist: 19.12.22

Tiltredelse: Snarest

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Margit Tvedt, margit.tvedt@nesbyen.kommune.no mob. 90095586 eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken nes-bu.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord