Site logo

Barnehagane og skulane i Ål har behov for vikarar som dei kan ta kontakt med ved fråvær. Dersom du ønskjer å bli registrert som tilkallingsvikar, kan du vise interesse ved å søkje på denne utlysinga. 

Tilkallingsvikarar som det inngås avtale med, vil bli kontakta av aktuell skule eller barnehage når dei har behov for vikar, anten for nokre timar av ein dag, ein dag eller fleire dagar. Det er skulen og barnehagen sitt behov som er utgangspunktet for ein førespurnad, og dei står fritt i valet av arbeidstakar i det einskilde høve. 

Me gjer merksam på at ein avtale som tilkallingsvikar ikkje gjev rett på vikaroppdrag og at den som vert tilsett kan takke nei til tilbod om vakter. 

Ein arbeidsavtale vil gjelde for inntil eit år og følgje skule- og barnehageåret. 

Kvalifikasjonar

Ingen krav om formell utdanning, men det er ein fordel om du har fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller erfaring frå arbeid i skule eller barnehage. 

Gode norskkunnskapar, skriftleg og munnleg. 
Det er innført krav om norskkunnskapar for dei som skal arbeide i barnehage. Dersom du har eit anna språk enn norsk som førstespråk, må du ha gjennomført norskprøve og ha A2 på delprøve i skriftleg gjennomføring og B1 på delprøve i leseforståing, lytteforståing og munnleg kommunikasjon. 

Lønsvilkår

Løn etter timeliste.
Arbeidsforholdet er regulert av Hovudtariffavtala. 

Politiattest

Dersom det vert inngått avtale om å vere tilkallingsvikar, må det leggjast fram godkjent politiattest. Etter tilbod om stilling, søkjar du attest. Attesten blir makulert etter at han er nytta i samband med tilsettinga. 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password