Site logo

Vi har ledig 100% fast stilling som vernepleier i demensomsorgen

Arbeidsoppgaver:

Som vernepleier i avdeling demensomsorg har du en viktig funksjon. Din kunnskap og erfaring med miljøarbeid og adferd er nyttig i omsorgsarbeidet til personer med demens.

Vi søker deg som er pådriver til:

 • Å ivareta beboernes behov for vernepleiefaglig tjenester, pleie og omsorg
 • Å engasjere og drive faget fremover i tråd med gjeldende og fremtidige anbefalinger og lovkrav
 • Tilføre faglig dokumentasjon i.h.t. lover og forskrift
 • Fokus på brukermedvirkning og pårørendearbeid
 • Kontaktpersonansvar
 • Delta i tverrfaglig team
 • Ivareta og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ansvarsvakter
 • Bidra inn i legemiddelhåndtering og ved behov delta på legevisitt i samarbeid med sykepleier

Arbeidstid og arbeidssted er to-delt turnus i avdeling demensomsorg med arbeid 6. hver helg i langvakter på 12,5 i felles sykepleiepool for Helse og omsorg.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som vernepleier
 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper, gjerne erfaring fra Dips/CosDoc
 • Interesse for faget, og gjerne erfaring fra demensomsorg

Egenskaper:

 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt, herunder at man er positiv, fleksibel og har et bevisst forhold til å være en rollemodell som
  helsepersonell.
 • Du må inneha gode samarbeidsevner, kunne arbeide selvstendig og oppleve det som greit ha mye å gjøre i perioder.

Vi tilbyr:

 • Gode turnustillegg på kveld og helg
 • Et godt arbeidsmiljø og flotte kollegaer å samarbeide med
 • En veldrevet tjeneste med mulighet til å være med å forme en tjeneste i utvikling
 • Utviklingsmuligheter (utdanning, kurs etc.)
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon. Vernepleier plikter å rette seg etter de endringer som måtte bli fastsatt.

Søknadsfrist: 27.03.23

Tiltredelse: Snarest

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til tjenesteleder Lotte Bråten, lotte.cecilie.braaten@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password