Hol kommune v/ Avdeling Psykisk helse har følgende stillinger ledig, oppstart etter avtale:

Miljøterapeut stillinger 80 % fast

Stillingene innebærer pr i dag dagarbeid, men det vil kunne bli aktuelt med noe turnusarbeid frem i tid.

Avdelingen leverer tjenester som skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening og mestring av hverdagen for deg over 18 år og som opplever en livskrise eller har en psykisk vanske. Det psykiske helsearbeidet skal bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet innsats som fortrinnsvis gir et tilbud i brukerens nærmiljø i tråd med laveste effektive omsorgsnivå. Avdelingen består av tre team. Psykisk helse og rus som leverer tjenester i hjemmet, Mestring som tilbyr samtaler uten vedtak, mestringskurs og selvhjelpsgrupper og Aktivitet som følger opp personer med behov for hjelp eller tilrettelegging for å kunne ha en meningsfylt hverdag. Du vil få tildelt team etter kompetansen du innehar.

Hovedoppgaver:

 • Målrettet miljøarbeid
 • Støttesamtaler
 • Ivareta og bidra til økt brukermedvirkning
 • Legge til rette for at tjenestemottaker får anledning til bedrings og mestringsprosesser, vekst og utvikling ut fra egne forutsetninger og ønsker
 • Holde deg oppdatert faglig med lovverk, forskrifter, retningslinjer og avtaleverk innenfor fagområdet, samt sette seg inn i HMS prosedyrer og generelle retningslinjer
 • Kontinuerlig kartleggingsarbeid
 • Oppdatering av tiltaksplaner
 • Kontinuerlig rapportering av tjenesteytingen
 • Bidra til at avdelingen driftes faglig forsvarlig

Vi søker etter personer som:

 • Har høyskoleutdanning innen helse- eller sosialfag
 • Har videreutdanning relevant for arbeid innen psykisk helse
 • Har utdanning innen kognitiv terapi
 • Er fleksibel og reflektert, og kan takle uforutsette situasjoner
 • Liker å arbeide langsiktig og målrettet
 • Er engasjert og positiv
 • Er løsningsorientert
 • Har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Har førerkort kl. B

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet ved tilsetting

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Et sporty og aktivt arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i KLP
 • Ulykkesforsikring på fritida
 • Gruppelivsforsikring

Søknadsfrist :  03.07.22

Mer info om stillingen kontakt avd. leder Jane Suzanne Daykin mob 959 80 035, epost : jsd@hol.kommune.no

Søkeportal:
Hol kommune har tatt i bruk nytt rekrutteringssystem, så vennligst benytt dette, dvs gå på hjemmesiden til Hol kommune https://hol.easycruit.com/ , velg den stillingen du vil søke på, og trykk på den grønne knappen oppe til høyre: Søk her, godta personvernreglene, trykk Neste. (du trenger ikke opprette bruker først)

Kopi av attester og vitnemål tas med til intervju. Vitnemål og attester returneres ikke. 

 

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken hol.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord