Site logo

Nesbyen kommune ønsker å heve kvaliteten på legemiddelhåndteringen i kommunen og søker derfor etter en kommunefarmasøyt. Som farmasøyt hos oss vil du i stor grad påvirke egen arbeidshverdag og hvordan dette oppdraget kan løses på best mulig måte. Vi er opptatt av utvikling og samarbeid på tvers av profesjoner for å få et godt team som kan løse utfordringene i kommunen innenfor helse og omsorg. Arbeidstid er dagtid mandag til fredag.

Stillingsbeskrivelse/arbeidsoppgaver:

 • Internrevisjon legemiddelhåndtering
 • Undervisning og opplæring innen legemiddelhåndtering til ansatte og pårørende
 • Kvalitetsarbeid og oppdatering av prosedyrer
 • Ansvar for felles medisinrom
 • Legge og kontrollere dosetter
 • Legemiddelgjennomgang
 • Legemiddelsamstemming
 • Deltagelse på legevisitt ved behov
 • Forbedringsarbeid legemiddelavvik

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert farmasøyt
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig

Egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjert
 • Gode opplæringsferdigheter
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø 
 • Et godt tverrfaglig miljø 
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring 

Søknadsfrist: 02.01.2024

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef i helse og omsorg, Randi Karin Rustand, randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no eller tjenesteleder korttidsavdelingen/institusjonskjøkkenet, Christiane Hanshus Edvardsen, che@nesbyen.kommune.no. Du kan også ringe Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. 

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password