Site logo

Mattilsynet er en kunnskapsorganisasjon som legger stor vekt på kompetanse- og kunnskaps-deling på tvers av fagområdene. Som medarbeider i Mattilsynet får du faglig utvikling og kan påvirke egen arbeidssituasjon. I stillingen kan du som veterinær bruke dine fagkunnskaper til å vurdere og forbedre dyrs levevilkår.  Mattilsynet er en viktig samfunnsaktør og må hele tiden være i endring for å takle nye utfordringer. Arbeidsdagen din er variert, og du er vel så mye ute i felt som på kontoret. Rundt deg har du et tverrfaglig og støttende arbeidsmiljø.

På vårt kontorsted på Gol har vi nå ledig et vikariat i en veterinærstilling. Vikariatet er i første omgang på 1 år med oppstart medio mai, men det vil kunne være behov for forlengelse av kontrakten. Sammen med tre andre veterinærer inngår stillingen i et tverrfaglig team på til sammen 10 inspektører.

Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og Valdres er en av sju avdelinger i region Øst. Avdelingen dekker 19 kommuner og har i dag 27 ansatte fordelt på de 3 kontorstedene Gol, Leira og Hønefoss. Avdelingens kontorsteder dekker tilsynsporteføljen innen dyrevelferd, dyrehelse, næringsmidler, plantehelse, vannforsyning og kjøttkontroll/slakteritilsynAvdelingen har et sterkt fagmiljø med blant annet regionale fagrådgivere innen dyrehelse og beitedyrproblematikk.

Kontorstedet er sentralt plassert på Gol og er et av flere kontorlandskap i et moderne næringsbygg. Gol er et viktig transportknutepunkt på Østlandet, midt mellom Oslo og Bergen. I Hallingdal er det gode muligheter for å dyrke jakt- og friluftsinteresser, sommer og vinter. 

Mattilsynets visjon er «Sammen trygger vi fremtiden for mennesker, dyr og natur» – vil du være med oss i dette arbeidet?

Arbeidsoppgaver

Stillingens arbeidsoppgaver er hovedsakelig knyttet til dyrehelse og dyrevelferd.

Arbeidsoppgavene er varierte, og vil blant annet bestå av tilsyn, prøveuttak, rapportering, beredskapsarbeid, kommunikasjon og brukerveiledning. Stillingen innebærer også deltakelse i rullering i kjøttkontrollen ved Norturas anlegg på Gol.
Andre oppgaver kan påregnes ut i fra kvalifikasjoner og Mattilsynets behov.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter veterinærer med norsk autorisasjon.

Erfaring fra arbeid med dyrehelse og dyrevelferd er en fordel, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

Det er også ønskelig med erfaring med slakteritilsyn.

Vi søker fleksible og engasjerte medarbeider med evne til å samarbeide, kommunisere og arbeide i team. Søkere må kunne arbeide selvstendig, pålitelig og strukturert, og være positivt innstilt til å arbeide innenfor flere av Mattilsynets ulike fagområder. Mattilsynets IKT-verktøy forutsettes brukt for all saksbehandling.

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på samlet faglig kompetanse og relevant yrkeserfaring. Erfaring innen tilsynsarbeid, saksbehandling, og/eller offentlig forvaltning er en fordel, men ingen forutsetning.

Søkere må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk.

Søkere må ha førerkort for personbil, klasse B. Arbeidet innbefatter en del kjøring.    

Personlige egenskaper

Det blir lagt vesentlig vekt på personlig egnethet og egenskaper som:

 • God forståelse for tilsynsrollen og evne til å vurdere faglige problemstillinger
 • Evne til å veilede og motivere enkeltbrukere og i faglige fora
 • Evne til å prioritere og arbeide effektivt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et bredt fagmiljø
 • En aktiv arbeidshverdag med veksling mellom tilsyn og arbeid i faggrupper og team
 • Faglig samarbeid på tvers av geografi (regional og interregionalt) i digitale møteplattformer
 • Faglige utfordringer og kompetanseutvikling
 • God opplæring i forvaltning og tilsynsrolle
 • Stillingen lønnes som førsteinspektør (kode 1498) fra kr 600 000 avhengig av kvalifikasjoner. For godt kvalifiserte søkere med relevant praksis, vil stilling som seniorinspektør, kode 1499 og høyere lønn bli vurdert.
 • Som ansatt i staten nyter du godt av gunstige pensjons- og låneordninger i Statens Pensjonskasse
 • Mattilsynet er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb i Mattilsynet uansett alder, kjønn, redusert funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Astri Ham, Avdelingssjef, 90501858, astri.ham@mattilsynet.no

Arbeidssted

Enden 1
3550 Gol

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Mattilsynet

Referansenr.: 4626464912
Stillingsprosent: 100%
Vikariat
Søknadsfrist: 10.04.2023

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password