Site logo

Miljøterapitjenesten er organisert som en virksomhet under Helse og omsorg i Flå kommune. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser.

ANSVAR/ARBEIDSOPPGAVER:

 • ADL-trening
 • Botrening i bolig
 • Følge på aktiviteter
 • Bistå på praksisdager tirsdager og torsdager
 • Turnusarbeid

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER

 • Ønskelig med erfaring og kunnskap til mennesker med funksjonsnedsettelse, men ikke et krav. Det vil gies god opplæring.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner
 • Like å ta ansvar og mestre en hektisk arbeidsdag
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å kommunisere godt med medarbeidere, brukere og pårørende
 • Fleksibilitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder
 • Førerkort klasse B, disponere egen bil
 • IT-kunnskaper

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

VI KAN TILBY:

 • Godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved:

Anette Heiplass, områdeleder tlf. 95 93 44 76

Ansettelse:

Ansettelse skjer i.h.t gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges før oppstart

Søknad:

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til: Postmottak@flaa.kommune.no eller Flå kommune, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå.

Søknadsfrist: 28.07.2024

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password