Site logo

Vi treng fleire medarbeidarar til skulane i Ål for skuleåret 24/25.

Frå 1. august har vi ledig:

 • 2,8 stillingar lærar – vikariat i perioden 01.08.24-31.12.24, Nedre-Ål skule
 • 0,92 stilling lærar – vikariat i perioden 01.08.24-31.07.25, Nedre-Ål skule
 • 1,0 stilling lærar – vikariat i perioden 01.08.24-31.12.24, Torpo skule
 • 1,56 stilling miljørettleiar – vikariat i perioden 01.08.24-31.12.24, Nedre-Ål skule
 • 1,58 stilling fagarbeidar/assistent – vikariat i perioden 01.08.24-31.07.25, Nedre Ål skule

Før opp i søknaden kvar du ynskjer å jobbe, og i kor stor stillingsprosent.

Vi søkjer medarbeidarar som har interesse for, og aller helst erfaring med arbeid med barn og unge.  Vi ønsker medarbeidarar som brenn for å utvikle praksisnær, leikbasert, spennande og innovativ undervisning i samarbeid med elevar og kollegaer i profesjonelle lærande fellesskap.  Kompetanse og erfaring frå arbeid med barn med behov for tilrettelagt støtte er ønskeleg.

Kvalifikasjonar

 • Lærar: godkjent undervisningskompetanse jf. opplæringslova § 10-1 og 10-2 og forskrift til opplæringslova kapittel 14, sjå særleg §§ 14-1 til 14-3. Før opp i søknaden kva fag du har undervisningskompetanse innanfor.
 • Miljøretteleiar: relevant utdanning som t.d. vernepleiar, barnevernspedagog, sosionom eller tilsvarande
 • Fagarbeidar/assistent: relevant fagbrev og/eller arbeidserfaring

Personlege eigenskapar
Personlege eigenskapar blir vektlagde. Vi søkjer deg som:

 • ønsker å bidra til god læring for elevane
 • er tydeleg på klasseleiing og har evne til å skape gode relasjonar til barn, føresette og kollegaer
 • er positiv, fleksibel og løysingsorientert
 • har god digital kompetanse og evne til å vurdere når det er føremålstenleg for elevane å arbeide digitalt
 • ser på leik viktig og som ein god metode i undervisninga
 • ønsker å delta i skulen sitt fellesskap, både fagleg og sosialt
 • har engasjement for elevane sitt læringsfellesskap

Våre medarbeidarar må ha god evne til munnleg og skriftleg framstilling på norsk.  Ål kommune nyttar nynorsk som målform.

Vi tilbyr

 • arbeidsplassar med gode og utviklande arbeidsmiljø
 • rettleiing i to år for nyutdanna lærarar
 • engasjerte og dyktige skuleleiarar
 • skular som er engasjert i pedagogisk utviklingsarbeid og kompetanseheving
 • to-lærarsystem og vaksenteam med ulik fagleg bakgrunn
 • hjelp til å finne bustad
 • lønn etter gjeldande tariffavtale

Send søknad

 • Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden. 
 • Dei som blir tilsette må legge fram politiattest som ikkje er eldre enn tre månader. 
 • Kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista.

Velkomen som søkjar!

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password