Site logo

Vil du være den som blir husket for den gode klemmen, det største bålet i skogen, eller de spennende eventyrene i samlingstund? Hva med å tilbringe arbeidsdagen sammen med barna i alpinbakken eller i svømmehallen?

Barna i Vestlia og Hovet barnehage i Hol kommune ønsker flere rollemodeller som kan være med å leke, lære og utvikle seg til å ta fatt på livet som kommer. Er du utdannet barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller annen relevant utdannelse, eller om du har et ønske om å utdanne deg til barne- og ungdomsarbeider, er Hol kommune stedet for deg.

Hol kommune har ca. 4500 innbyggere, med gode forbindelser både med bil, tog og buss til Bergen og Oslo. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger. Vi har flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Barna ønsker seg lekekamerater i følgende stillinger:

  • 100% midlertidig stilling i Vestlia bhg som assistent/fagarbeider med oppstart 19.08.24 eller etter avtale
  • 100% midlertidig stilling i Hovet bhg som assistent/fagarbeider med oppstart så snart som mulig
  • 20 % midlertidig stilling i Hovet bhg som assistent/fagarbeider med oppstart 1.9.24

Kvalifikasjoner:

Å være superhelt sammen med barna er en givende og meningsfylt rolle. Du har muligheten til å nytte egne interesser i arbeidet sammen med barna, forankret i lovverk og styringsdokumenter. Ja, du kan faktisk sykle i barnehagens sykkelløype eller snekre fuglekasser og få lønn for det, samtidig som du er med på å utvikle barna til å bli «vår fremtid» med forankring i Rammeplan for barnehager. Høy barnehagekvalitet er viktig for oss, derfor er det positivt med erfaring fra barnehage, men det er ikke et krav. Det viktigste er at DU er motivert til å jobbe sammen med barn og voksne, og klar for å gjøre en innsats.

Dine viktigste arbeidsoppgaver: 

•             Være aktiv og deltakende i samspill, lek og aktiviteter med barna ute og inne.

•             Planlegge og legge til rette for barns lek og aktiviteter.

•             Bidra til utvikling av et stimulerende og allsidig leke- og læringsmiljø for det enkelte barn og barnegruppen.

•             Tilegne seg og utvikle ny kunnskap i forbindelse med tema og prosjekter.

•             Etablere gode relasjoner og samarbeide med foreldre til barns beste.

•             Delta i arbeid med praktiske oppgaver i barnehagen.

•             Være en aktiv bidragsyter i utviklingen av arbeidsmiljøet.

•             Spesialpedagogisk arbeid i tett samarbeid med pedagogene i barnehage

 

Vestlia barnehage er en 3-avdelings barnehage fra alder 0-6 år. Vi fokuserer spesielt på vennskap og språk – alle er inkludert! Vi står på ski, svømmer, går på turer og har et stort uteområde som barna kan boltre seg på.

Hovet Barnehage er en 1-avdelingsbarnehage fra alder 0-6 år i naturskjønne omgivelser i Hovet. Vi fokuserer på relasjonsbygging og friluftsliv. Vi deler barnegruppen 3x i uken for å legge til rette for aldersadekvate aktiviteter.

 

Hvorfor jobbe hos oss?

Når du går på jobb i en av Hol kommune sine flotte barnehager vil du møte engasjerte kollegaer med høy kompetanse. Sektoren jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling av personalet og vi kan legge til rette for nødvendig etter- og videreutdanning. Som nyansatt vil du få tett oppfølging og veiledning i barnehagen.

Alle barnehagene har økt grunnbemanning og spesialpedagog som jobber tett med alle barnehagene i et forebyggende perspektiv. Sektoren samarbeider også med de andre kommunene i Hallingdal og Høgskoler når det gjelder kompetanseheving.

Liker du en aktiv arbeidsdag både inne og ute, varierte arbeidsdager, godt arbeidsmiljø, samarbeid på tvers om barnas oppvekst- og læringsmiljø og stor frihet i hvilke aktiviteter som skal skje i løpet av barnehagedagen til barnets beste? Da er Hol kommune sine barnehager den riktige plassen å jobbe!  

Som ansatt i barnehagene i Hol kommune får du flyttegodtgjørelse, klesgodtgjørelse og utendørs arbeidstøy, gode pensjon- og forsikringsordninger. Lønn følger sentrale avtaler og Hol kommunes lokale personalordninger.

Det er mange menn i barnehagene i Hol kommune og menn oppfordres til å søke.

 

Trenger du mer informasjon om barnehagen eller stillingene kan du kontakte:

Barnehagestyrer Dani Kivikoski – Vestlia Barnehage

Tlf: 91330215

E-post: dani.kivikoski@hol.kommune.no

Barnehagestyrer Sylvi Witter Rusås – Hovet Barnehage

Tlf: 950 82 885

Epost: sylvi.rusas@hol.kommune.no

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password