Site logo

Psykisk helse og rustjeneste i Gol kommune har et stort ønske om å videreutvikle vårt tjenestetilbud. Vi søker etter en ruskonsulent i turnus. Dette er en 100 % prosjektstilling med varighet på 1 år i første omgang. Prosjektperioden er inntil 4 år og det søkes om midler for et år av gangen hos Statsforvalteren.

Vårt mål er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende. Dette gjør vi gjennom å styrke vårt tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging.

Målgruppen er personer som er i risikogruppen for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og bistå pårørende for disse.

Arbeidsoppgaver
• Ansvarlig for drift og utvikling av prosjektet, i samarbeid med leder
• Drive pårørendearbeid, særlig overfor barn som er pårørt
• Forebygging og tidlig intervensjon hos barn, unge og unge voksne, med vekt på oppsøkende arbeid
• Kartlegge alkohol- og/eller legemiddelrelaterte problemer
• Drive samtidig rusmiddelproblem og psykisk helseproblem (ROP)
• Tilrettelegging for deltagelse i arbeidsrettet og sosial aktivitet og nettverk
• Drive skadereduksjon
• Gjennomføring av samhandling og sammenhengende forløp ved utskrivning fra institusjon og løslatelse fra fengsel
• Sørge for bruker- og pårørendemedvirkning og erfaringskompetanse i tilbudet
• Samarbeide med ulike instanser på individ og systemnivå
• Ansvar for rådgivende enhet for saker innen rus
• Gjennomføre motivasjon- og endringssamtaler
• Det kan også være aktuelt med oppfølging av brukere på vedtakstjenester

Kvalifikasjoner
• Ønskelig med relevant bachelorgrad. Erfaring fra tilsvarende arbeid kan veie opp for utdanningskravet.
• Erfaring fra å jobbe med personer med rusutfordringer og ROP lidelser.

Vi ønsker at du:
• Er fleksibel og løsningsorientert
• Tenker nytt med tanke på utvikling av tjenestetilbudet
• Er tydelig, tålmodig, raus og omsorgsfull
• Har god relasjonskompetanse
• Møter alle typer mennesker med respekt og har troen på at alle mennesker har ressurser og kan bidra.
• Kan jobbe selvstendig og har gjennomføringskraft
• Har evner å bygge gode relasjoner og samarbeider godt med andre.
• Klarer å prioritere og holde struktur i en hektisk arbeidshverdag

Det blir lagt vekt på personlige egenskaper

Vi tilbyr
• To-delt turnus, med arbeid hver 4. helg.
• Godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer.
• Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
• Gratis treningstilbud.

Annet:
• Gyldig politiattest må legges frem
• Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir regnet ut i fra disse.
• I skjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Dersom du ønsker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere likevel kan bli offentliggjort, jamfør offentliglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt.
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom det er fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password