Site logo

Nesbyen kommune har skoler med et godt læringsmiljø, gode resultater, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø. Nesbyen kommune har over flere år prioritert videreutdanning av lærere og vil fortsette med det. Kommunen tilbyr også veiledning av nyutdannede lærere (mentor). 

I Nesbyen kommune har vi som mål at skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte.

Fra 1. august er det ledig et antall faste og midlertidige stillinger som fagarbeider/assistent ved Nesbyen ungdomsskole. Vi søker etter fagarbeidere/assistenter som kan arbeide med enkeltelever i ungdomsskolen. Det må påregnes arbeid utenom skoletid og i skoleferier, bl.a. ved SFO på barneskolen.

Denne utlysningen gjelder for eventuelle stillinger som måtte bli ledige i løpet av skoleåret 2024/2025. Utlysingen gjelder også for stillinger som blir ledig fram til august. Endelig beslutning om rekruttering avhenger av budsjettprosessen for 2025.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
 • Spesialpedagogisk kompetanse er en fordel.
 • God IKT-kompetanse er en fordel.
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.

Egenskaper

 • Evne til å opparbeide gode relasjoner med elevene.
 • Fleksibel.
 • Stå i en skiftende arbeidshverdag i periodevist høyt arbeidstempo.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Selvstendighet og initiativ.

Vi tilbyr

 • Høy faglig aktivitet i et inkluderende fellesskap.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Mulighet for videreutdanning, samt veiledning av nyutdannede lærere (mentor).

Søknadsfrist: 04.03.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Kontakt:
Ta gjerne kontakt med rektor Odrun Brusletten, tlf. 41 29 56 67 eller e-post odrun.brusletten@nesbyen.kommune.no

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password