Site logo

Nesbyen kommune har skoler med et godt læringsmiljø, gode resultater, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø. Nesbyen kommune har over flere år prioritert videreutdanning av lærere og vil fortsette med det. Kommunen tilbyr også veiledning av nyutdannede lærere (mentor). 

I Nesbyen kommune har vi som mål at skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte.

Vi søker etter en engasjert og trygg miljøveileder som kan bidra i arbeidet med enkeltelever og deres skolegang. 

 Arbeidsoppgaver

 • Følge opp enkeltelevers behov knyttet til daglige rutiner og sosiale relasjoner.
 • Støtte, motivere og snakke med elever.
 • Koordinere samarbeidet mellom skole, hjem og øvrig hjelpeapparat.
 • Samarbeide tett i team med andre ansatte, delta i samarbeidsmøter og i ansvarsgrupper.
 • Oppfølging/gjennomføring av pedagogiske aktiviteter med elever.

Kvalifikasjoner

 • Pedagogisk utdanning fra universitets- og høyskoleutdanning rettet mot arbeid med barn. 
 • Vernepleier/sosionom/barnevernspedagog eller annen kompetanse rettet mot barn. 
 • Relevant erfaring fra tilsvarende eller lignende praksis.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Førerkort kl. B 

Personlige egenskaper:

 • Kunne bygge tillitsskapende relasjoner med barn og unge.
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet.
 • Være en tydelig voksen i miljøet.
 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel, aktiv og utadvendt.
 • Personlig egnethet vil bli vurdert og vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Inntil 100% fast stilling.
 • Høy faglig aktivitet i et inkluderende fellesskap.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Mulighet for videreutdanning.

Søknadsfrist: 04.03.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Kontakt: 
Ta gjerne kontakt med rektor Odrun Brusletten, tlf. 41 29 56 67 eller e-post: odrun.brusletten@nesbyen.kommune.no

Ansettelse: 
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Utlysingen gjelder også for stillinger som blir ledig fram til august. Endelig beslutning om rekruttering avhenger av budsjettprosessen for 2025.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password