Site logo

Nesbyen kommune har skoler med et godt læringsmiljø, gode resultater, høy trivsel og et stabilt personale med mye kunnskap og erfaring. Skolene driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø. Nesbyen kommune har over flere år prioritert videreutdanning av lærere og vil fortsette med det. Kommunen tilbyr også veiledning av nyutdannede lærere (mentor). 

I Nesbyen kommune har vi som mål at skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte.

Vi søker etter en engasjert og trygg miljøveileder som kan bidra i arbeidet med enkeltelever og deres skolegang.

Utlysingen gjelder også for stillinger som blir ledig fram til august. Endelig beslutning om rekruttering avhenger av budsjettprosessen for 2025.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta elever som trenger ekstra oppfølging i løpet av skolehverdagen.
 • Støtte, motivere og snakke med elever.
 • Koordinere samarbeidet mellom skole, hjem og øvrig hjelpeapparat.
 • Delta i samarbeidsmøter og i ansvarsgrupper.
 • Delta i planlegging og oppfølging sammen med andre ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Vernepleier/sosionom/barnevernspedagog. Annen kompetanse og egnethet vil kunne vurderes.
 • Relevant erfaring fra tilsvarende eller lignende praksis.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B 

Personlige egenskaper:

 • Kunne bygge tillitsskapende relasjoner med barn og unge.
 • Kunne arbeide selvstendig og målrettet.
 • Være en tydelig voksen i miljøet.
 • Gode samarbeidsevner, være fleksibel, aktiv og utadvendt.
 • Personlig egnethet vil bli vurdert og vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Høy faglig aktivitet i et inkluderende fellesskap.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Mulighet for videreutdanning, samt veiledning av nyutdannede lærere (mentor).

Søknadsfrist: 04.03.2024

Tiltredelse: 01.08.2024

Kontakt
Ta gjerne kontakt med rektor Kari Tovsrud Brenno, tlf. 32 06 84 52 / 48 01 22 01 eller e-post: kari.tovsrud.brenno@nesbyen.kommune.no

Ansettelse 
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart. 

Søknad
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert. 

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password