Site logo

Hol kommune har gjennomgått en større omorganisering hvor Tjenester til hjemmeboende består av 9 grupper som gir tjenester til personer som bor i selvstendig bolig.

 • Fire av gruppene yter tjenester til en enkelt person 24/7 og hvor ansatte går 12,5 timer vakter (Kringla, Stasjonsveien og Stenshjem bo). 
 • To av gruppene yter helse- og omsorgstjenester og har vanlige vakter dag og kveld, evt 12,5 timer vakter (Hjemmesykepleien)
 • En gruppe yter praktisk bistand og har vanlige vakter dag og kveld.
 • To grupper yter ambulerende tjenester til personer med psykiske helse- og rusutfordringer, hvor den ene gruppen er nyetablert med 12,5 timer vakter dag/ kveld. dagvakter.
 • En gruppe yter ambulerende tjenester til personer med kognitive utfordringer og/ eller utviklingsforstyrrelse og går 12,5 timer vakter eller 10 timer natt (Kringlemyr 8).

Vi har nå ledige stillinger i flere av gruppene. Det er 10-15 ansatte i hver gruppe, og det er mulig å dele stillingen sin mellom flere grupper. Hvis du er interessert i eldreomsorg, psykiatri, demensomsorg eller miljøterapeutisk arbeid, så kan det hende vi har jobben du ønsker deg.

Vi ønsker å gi deg oppgaver du trives med, gi deg mulighet til å utvikle deg innenfor det du brenner for og en arbeidstidsordning du syntes passer deg og ditt liv best. Jobber du 12,5 timer vakter forsøker vi å samle 3-4 vakter slik at det gir lengre friperioder. Du vil ha mulighet til å få fristilt opp til 20% stiling til funksjon som fagkontakt innenfor tildelt fagområde, eller 30% som gruppeleder for gruppen på Kringlemyr 8 eller Psykisk helse. Fagkontakter har som oppgave og holde seg særlig oppdatert innenfor fagområdet, og bidra til utarbeiding av rutiner, fagplaner og opplæring av ansatte. Gruppeleder har ansvar for oppfølging av ansatte i egen gruppe i det daglige, arbeidsfordeling, påse at gruppens tildelte oppgaver blir ivaretatt, medarbeidersamtaler og tett samarbeid med virksomhetsleder i utvikling og kvalitetssikring av tjenestene.

Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging tilpasset den enkelte etter vedtak om tildelte tjenester etter kommunal helse og omsorgstjenestelov
 • hovedfokus på egenmestring i all tjenesteyting
 • miljøterapeutisk arbeid
 • følge opp kartlegginger, tiltaksplaner, rapportering, rutiner og prosedyrer
 • dokumentasjon i pasientjournal
 • koordinator oppgaver
 • samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere

Vi søker medarbeidere som:

 • har vernepleier eller sykepleier utdanning
 • har treårig høyskole innen helse- eller sosialfag og har erfaring eller videreutdanning innen aktuelt fagområde  
 • er faglig engasjert, ansvarsbevisst og har godt humør
 • verdsetter tverrfaglig samarbeid og samhandling
 • liker utfordringer
 • har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet

Hva vi ønsker å tilby deg:

 • en spennende hverdag som miljøterapeut i en reiselivskommune
 • god arbeidstidsordning
 • positive, dyktige og rutinerte kollegaer og samarbeidspartnere
 • et stabilt, hyggelig og attraktivt arbeidsmiljø
 • hjelp med å skaffe bolig og en kommune med full barnehagedekning 
 • mulighet til å jobbe innenfor ditt fag- og interesseområde
 • mulighet til å få funksjon som fagkontakt og gruppeleder med fristilt tid til fagutvikling og ledelse 

Fortsatt ikke overbevist? Hvorfor velge Hol kommune?

 • Mer enn 500 km med langrennsløyper og flere alpinanlegg. Stier som går rett ut fra Geilo sentrum. Det er uendelige muligheter for å dyrke friluftsliv
 • Fotball, kor og korps, kiting, rafting og sykkelpark. Hol kommune er mer enn ski og fjell. I hele kommunen finnes et rikt og variert lag- og organisasjonsliv
 • Med alle sine urbane tilbud fremstår nasjonalparklandsbyen Geilo som en liten by på høyfjellet. Geilo har mer enn 40 butikker i sentrum og nærmere 20 restauranter og spisesteder
 • Store arrangement og spennende kulturtilbud gjennom hele året
 • Et trygt og godt oppvekstmiljø

NOE FOR DEG?

Kontakt virksomhetsleder Jane Suzanne Daykin tlf.: 95980035/ e-post: jsd@hol.kommune.no

Søknadsfrist: 25.02.2024

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password