Miljøarbeideren skal jobbe systematisk med tilrettelegging av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet for å oppnå personlig vekst og utvikling hos den enkelte bruker. Hensikten med dette er å fremme muligheter til læring, mestring og personlig ansvar. Vi søker en engasjert medarbeider som er utadvendt, positiv og som trives med å snakke med mennesker i ulike faser i livet. Vår nye miljøarbeider må også like å være ute å jobbe oppsøkende. Vi ønsker søkere som verdsetter mangfold og som har en flerkulturell forståelse og tilnærming. Kandidaten vi leter etter må like utfordringer, være fleksibel og sosial, samt kunne etablere tillit og kontakt. Vi jobber i et miljø som hvor arbeidsdagen er uforutsigbar og dagene våre varierer i intensitet. Stillingen inngår i turnus med dag, kveld og arbeid hver 4 helg. Vårt viktigste mål er å etablere kontakt, kartlegge hjelpebehov, og eventuelt etablere samarbeid til det øvrige hjelpeapparatet.

Arbeidsoppgaver:
• Gjennomføre og sikre rutiner med bakgrunn i kommunens faglige prosedyrer
• Dokumentasjon, journalføring, ansvarsgrupper, samarbeidsmøter
• Bidra til at brukerne opplever trygghet, blir verdsatt og behandlet med respekt
• Tverrfaglig samarbeid innad i teamet og med eksterne samarbeidspartnere
• Ta initiativ til aktiviteter som bidrar til et godt utviklingsmiljø for brukere og følge opp vedtak
• Samarbeide tett med ulike avdelinger for tilrettelagt oppfølging

Kvalifikasjonar:
• Sosialfaglig eller helse bakgrunn

Vi ønsker deg som er:
• En utadvent og åpen person med mye tålmodighet
• Interessert i fagfeltet og gjerne har erfaring fra arbeid med mennesker med psykisk helse- og ruslidelser
• En relasjonsbygger
• Fleksibel og løsningsorientert med fokus på ressurser og muligheter
• Systematisk og gjennomtenkt i din tilrettelegging av miljøets psykologiske, sosiale og fysiske betingelser på bakgrunn av individets og gruppens situasjon og behov
• Medvirker til at det er et godt arbeidsmiljø i avdelingen.
• Kritisk i det å vurdere eget arbeid
• God til å prioritere ulike problemstillinger og metodetilfang og begrunner de valgene du gjør.
• God til å kommunisere og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
• Gode muligheter for kurs og faglig kompetanseutvikling
• Samarbeid med engasjerte og erfarne kolleger i et godt arbeidsmiljø
• Faglige utfordringer og svært varierte arbeidsoppgaver
• Lønn i henhold til tariffavtale samt etter kvalifikasjon

Psykisk helse og rusteneste har også ansvar for og tett samarbeid med krisesenteret. Tenesta har kontor og lokale for brukarar på Arbeidssenteret, Enden 4.

Annet:
• Gyldig politiattest må fremvises
• Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir regnet ut i fra disse
• I skjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. dersom du ønsker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere likevel kan bli offentliggjort, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varslet om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir brukt.
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom det er fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken gol.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord