Site logo

Hemsedal skole har for skoleåret 2024/25 et uspesifisert antall ledige stillinger.
Utlysningen gjelder vikariat og faste stillinger som kan bli ledig fra 01.08.24.

Skolen er ny, og stod ferdig i august 2023. Den har ca. 300 elever fra 1.- 10. klasse, og ligger fint til i sentrum med mye natur rundt.

Hemsedal skole har et godt utviklet tverrfaglig samarbeid. Vi jobber med Kompetanseløftet spesialundervisning og inkluderende praksis, og skal bli en dysleksivennlig skole. Vi bruker RSTV sine modeller til å gi personalet opplæring i traumebasert omsorg. Hemsedal skole er en MOT-skole. 1.-7. trinn følger Trivselslederprogrammet. Alle elevene har læringsbrett/PC. 

Ved ansettelse vil vi prioritere de søkerne som dekker fag vi mangler, og som har motivasjon til å være kontaktlærere.

Krav til kompetanse
Godkjent undervisningskompetanse jfr. Opplæringsloven kap.10 og forskrift til opplæringsloven kapittel 14 §§ 14-2 og 14-3.
Vi ber om at du oppgir i søknaden hvilke fag du har undervisningskompetanse i.

Vi ser etter deg som:

 • har evne til å inspirere og vise omsorg
 • er tydelig på klasseledelse og vil arbeide med fokus på ressursen i barnet og gode relasjoner
 • vil være med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • har engasjement for elever med spesielle behov
 • har evne til å skape gode relasjoner til barn, foreldre og kollegaer
 • er nysgjerrig, skapende og tar ansvar

Vi kan tilby:

 • fokus på utvikling av faglig kvalitet og godt miljø
 • et aktivt friluftsliv og nærhet til natur
 • god oppfølging og veiledning av nyansatte
 • kompetanseheving
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk 

Krav til dokumentasjon
Ved ansettelse er det krav om politiattest og egenmelding om Tuberkulose jf. Opplæringsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven.  

Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsettelse av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.  

Kontaktperson
Ellen Wang Fredriksen, Rektor HBU, 93090077, Ellen.Wang.Fredriksen@hemsedal.kommune.no
Trine Thielemann, Kommunalsjef for Oppvekst og kultur, 92289928, Trine.Thielemann@hemsedal.kommune.no

Elektronisk søknadsprosess 
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden.
Referanser vil bli innhentet. 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password