Site logo

Daglig leder, Hallingdal Næringshage.

Har du lyst til å lede et team som jobber med å hjelpe virksomheter til en sunn vekst og utvikling?

Hallingdal Næringshage har de senere årene etablert seg som en sentral samfunnsaktør i utviklingen av næringslivet i Hallingdal. Næringshagen er i dag representert i alle seks Hallingdalkommunene og er på den måten tett på både næringslivet, kommunenes administrative og politiske ledelse, samt lokalsamfunnet og innbyggerne for øvrig.
Næringshagen går inn i en ny fase og skal være knutepunktet i næringsutviklingen i Hallingdal. Som vår daglige leder får du ansvaret for å drifte og videreutvikle selskapet i tråd med vedtatte strategier, sammen med kompetente og dedikerte kolleger, et engasjert styre og gode samarbeidspartnere. Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være:
• Kommunisere og synliggjøre bredden og merverdien i næringshagens kompetanser
• Bygge en fellesskapskultur som kapitaliserer på teamets kompetanser
• Videreutvikle samarbeidet med eksterne utviklingsaktører

Hvem ser vi etter?
Vi søker en strategisk og utviklingsorientert leder som er opptatt av tillitsbasert ledelse. Du er trygg og samlende, samtidig som du er en nettverksbygger med gode relasjonelle evner. Din lederstil er utpreget lyttende og sparrende, med evne til å delegere. Samtidig forventer vi at du er både tydelig og robust når det kreves. Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper i vurderingen av kandidater.
Bakgrunn/erfaring
Vi er mer opptatt av hvem du er enn hva du har gjort tidligere, men tenker at du må ha med deg relevant, kommersiell ledererfaring. Dokumenterbar økonomiforståelse og gode kommunikasjons-evner er en forutsetning. Hvis du i tillegg har erfaring med næringsutvikling/næringspolitisk arbeid, og gjerne erfaring med prosjekt- og prosessledelse – ja, da vil vi gjerne høre fra deg.
Vi tilbyr
● Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet som jobber for å utvikle Hallingdal
● Engasjerte og dyktige kolleger
● Konkurransedyktige betingelser og fleksible arbeidstidsordninger

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, m: 908 92 522 og Atle Strande, m: 908 92 054, eller styreleder Anne Grethe Fremgaard, m: 918 53 299.

Søknadsfrist: 9.januar23

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password