Site logo

Divisjon Bane jobber med prosjekter over hele det norske jernbanenettet. Vi har i samme periode ervervet Bane&Fiber AS og investert i en Pakkmaskin. Det jobbes kontinuerlig med å bygge kapasitet både i form av dyktige jernbanefagfolk og moderne maskiner og utstyr.

Divisjon Bane er fundamentert på tung jernbaneteknisk fagkunnskap, gode kundeopplevelser og sterk prosjektgjennomføring. Vi har et meget sterkt fagmiljø, en moderne maskinpark og en organisasjon der den enkelte «blør for drakta» og utgjør en forskjell.

Sammen med kundene spiller vi hverandre gode og sikrer at prosjektene leveres som avtalt. Et stadig viktigere fokus er å bidra til en mer klima- og miljøvennlig fremtid.

Som Administrasjonsleder vil dine hovedoppgaver være:
– Personalansvar for administrativt støttepersonell
– Ansvarlig for å forvalte og utvikle administrative rutiner og prosesser
– Ansvarlig for ressursplanlegging, koordinering og turnusplaner
– Bistå med planlegging og gjennomføring av opplæring på Torpo
– Lede arbeidet med Kompetanseoversikt og -vedlikehold.
– Oppfølging av kontrakter utenfor prosjekter
– Prosjektstøtte

Andre oppgaver kan også legges til stillingen ved behov. Noe reisevirksomhet ut på anleggene må det kunne regnes med.

Ønskede kvalifikasjoner:
– Relevant utdanning på bachelornivå.
– Gode IT kunnskaper
– Erfaring med entreprenørvirksomhet en fordel
– Ledererfaring og erfaring med administrasjon

Egenskaper vi verdsetter er at du er en god lagspiller som evner å ta beslutninger når det trengs, samt at du har godt humør, er proaktiv og har stor arbeidskapasitet. Gode kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig er også en fordel. Arbeidssted/hovedbase vil være Torpo

En ansettelse i Divisjon Bane innebærer at du identifiserer deg med våre samspillsregler: «Vi spiller hverandre gode», «Vi er åpne og ærlige», «Vi er lojale til beslutninger» og «Vi tar gjensidig ansvar for målene». Dette er verdier vi er stolte av og som preger oss i hverdagen.

For oss er også mangfold, bærekraft og miljø viktige brikker for å lykkes. Vi gir deg mulighet til å utvikle deg sammen med oss og å bidra til utviklingen av bærekraftig infrastruktur for morgendagen.

Kjenner du deg igjen i beskrivelsen, hører vi gjerne fra deg!
Ta gjerne kontakt med Kenneth Nordahl-Pedersen på mobil +47 95157201 eller på epost: kenneth.nordahl-pedersen@nettpartner.no for en konfidensiell og uforpliktende samtale.

Søknadsfrist: Så snart som mulig og innen 31.7. 2022. Vi vurderer søknadene fortløpende!
Oppstart: etter avtale

Nettpartner er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, livssyn eller etnisk bakgrunn.
Til orientering vil Nettpartner aldri be om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password