Hol kommune, Helse- og omsorg

Tilkallingsvikarer i helse og omsorg

 • Heltid
Hol
des 31, 2021

Org.nr.:944 889 116 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Hol kommune v/ helse- og omsorgsetaten søker:

Tilkallingsvikarer i pleie og omsorg 2021

Vi søker etter vikarer i pleie og omsorg etter tilkalling og/eller i ferier.

Å være tilkallingsvikar innebærer at helse- og omsorgssektoren kan ta kontakt med deg, når vi har behov for vikar. Tilkallingsvikaren har ikke arbeidsplikt i kommunen, og kan takke ja eller nei til tilbud om arbeid.

Følgende avdelinger søker tilkallingsvikarer:

Hjemmetjenesten:
Helsehjelp i hjemmet er en døgnkontinuerlig tjeneste som ytes til personer som bor hjemme og har behov for nødvendig helsehjelp. Du må være selvstendig, like kontakt med mennesker og du må ha førerkort. Vi søker etter tilkallingsvikarer til hjemmesykepleien og som hjemmehjelp. Du må ha helsefaglig utdannelse for å jobbe i hjemmesykepleien.
Kontaktinformasjon til avdelingsleder Randi Keil Michelsen, tlf. 959 80 049, eller epost: randi.keil.michelsen@hol.kommune.no

Geilotun bo- og behandlingssenter:
Ligger sentralt på Geilo, med utsikt mot Vestlia og Geilojordet.
Kringlemyr 10 er en avdeling tilknyttet Geilotun bo- og behandlingssenter, som ligger noen hundre meter vest for Geilotun. Kringelmyr 10 er et nyere og moderne bygg med 14 omsorgsboliger / sykehjemsplasser. Ligger landlig til med fine utearealer og trivelig miljø.
Kontaktinformasjon til avdelingsleder Jens Simonsen, treffes mandag — torsdag kl.8-15; mob 402 22 654, epost: Jens-Erik.Simonsen@hol.kommune.no

Høgehaug bo- og behandlingssenter:
Ligger i Hol sentrum med utsikt til Holsfjorden. I samme bygg ligger Ål og Hol Felleskjøkken og fysioterapiavdeling/treningsrom.
Kontaktinformasjon til avdelingsleder Eva Tvedt, mob 959 80 023, eller epost: eva.tvedt@hol.kommune.no

Begge behandlingssenterne tilbyr omsorgsboliger med heldøgns omsorg, langtids-/korttids-/rehabiliterings-/opptrenings- og avlastningsplasser.

Miljøterapitjenesten:
Miljøterapitjenesten i Hol kommune er en avdeling for mennesker med nedsatt funksjonsevne med behov for langvarige og sammensatte tjenester fra kommunen.
Avdelingen består av 4 bofellesskap på 2-4 leiligheter, avlastnings- og treningsleilighet. Bofellesskapet Kringlemyr 8 ligger på Geilo.
Avdelingen gir et individuelt tilpasset tilbud for den enkelte bruker slik at bruker får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt fritid i fellesskap med andre.
Kontaktinformasjon til avdelingsleder Jane Suzanne Daykin, mob 959 80 035, eller epost: Jane-Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

Arbeidsoppgaver:

 • Utføre daglig stell/pleie etter oppsatte arbeidsplaner, eller etter delegering fra ansvarshavende på vakt
 • Gi forsvarlig og god pleie og omsorg til pasienter og beboere
 • Sørge for at nødvendige prosedyrer/rutiner blir gjennomført
 • Ta initiativ til aktivitet med pasienter og beboere
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Jobbe i tråd med kommunens reglement og etiske retningslinjer
 • Dokumentere i kommunens dokumentasjonssystem Gerica

Kvalifikasjoner:

 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Fullført videregående skole
 • Gode norskkunnskaper
 • Er du søker fra land utenfor Skandinavia, må du ha bestått norskprøve B2 muntlig og skriftlig
 • I hjemmetjenesten er det påkrevd at du har førerkort

Vi ønsker at du:

 • Er en lagspiller
 • Tar initiativ og har pågangsmot
 • Har evne til planlegging og gjennomføring
 • Bidrar til et faglig godt miljø med hovedfokus på pasienter og beboere
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Individuell opplæring / veiledning og oppfølging med arbeidsoppgavene
 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på pasienter og beboere
 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Tverrfaglig samarbeid

Ansatte innen helse og omsorg kan pålegges å ta MRSA og tuberkuloseprøve. Alle som skal jobbe pasientnært oppfordres til å la seg influensavaksine før influensasesongen. I corona-tider er oppfordringen ekstra sterk. (Denne er kostnadsfri ved ansettelse)
Nytilsatte må før tiltreding i stillingen levere politiattest ny dato, ikke eldre enn 3 måneder. En må søke slik politiattest elektronisk hos politiet på www.politiet.no . Til søknaden trenger du skriftlig bekreftelse fra kommunen på at du har behov for politiattest, den fåes hos avd. leder.
Om vi ved en senere anledning legger ut ledige stillinger som er av din interesse, må du sende en ny søknad, selv om du tidligere har søkt som tilkallingsvikar.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!

Søknader må registreres fortløpende elektronisk, altså ingen søknadsfrist. Dersom du ønsker å jobbe i en spesifikk avdeling eller for flere avdelinger, ber vi deg om å opplyse dette i søknaden.
Vitnemål og attester kan lastes inn elektronisk eller leverast til kommunen ved et eventuelt intervju. Dokumentasjonen er en svært viktig del av søkergrunnlaget og tilsettingsprosessen, men er også avgjørende dokumentasjon for fastsetting av lønn.

Elektronisk søknadsportal:
Hol kommune har tatt i bruk nytt rekrutteringssystem, så vennligst benytt dette, dvs gå på hjemmesiden til Hol kommune, Ledige stillinger eller rett hit: https://hol.easycruit.com/ , velg den stillingen du vil søke på, og trykk på den grønne knappen oppe til høyre: Søk her, godta personvernreglene, trykk Neste. (du trenger ikke opprette bruker først)
Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

Søknadsfrist:
2021-12-31T00:00

Om stillingen

Ansettelsesform:
Annet
Heltid/deltid:
Heltid
Antall stillinger:
5
Sektor:
Ikke oppgitt
Kommune:
Hol

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver:
Hol kommune, Helse- og omsorg
Adresse:
Ålmannvegen 8, 3576

Litt om Hol kommune og om tettstedet Geilo:

Hol kommune er nasjonalparkkommune med ca 4.500 innbyggere, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted, og ble nylig kåret til det beste skistedet i Norge. Hol kommune ligger i Norges største reiselivsregion, Hallingdal, med Hardangervidda rett ved. Bergensbanen og sentralt veinett gjør kommunen godt tilgjengelig. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger som ønsker deg som nytilflyttet velkommen.
Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter. Geilo Idrettslag arrangerer bl.a. hvert år Skarverennet som går oppunder det praktfulle Hallingskarvet. Stor dugnadsinnsats på alle fronter gjør skirennet mulig. Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole, samt toppidrettsgymnas. Mulighet for desentralisert høyskoletilbud.

Om søknaden

Publisert:
19.08.2021
Sist endret:
19.09.2021