Site logo

Helse og omsorg er sammensatt av flere avdelinger som samlet gir kommunens innbyggere et helhetlig tilbud av helsetjenester. I etaten er det bl.a. stillinger ved hjemmetjenesten og institusjon, omsorgsboliger, psykisk helse, helsestasjonen, legekontoret og koordinerende enhet.

Vi har stadig behov for vikarer som kan stille på kort varsel og dersom du har ønske om å bli tilkallingsvikar kan du vise interesse ved å sende oss en søknad.

Vi søker:
Tilkallingsvikarer og/eller vikarer til kortere engasjement ved behov, f.eks. i forbindelse med ferieavvikling.

– Sykepleiere
– Hjelpepleiere
– Fagarbeidere
– Miljøarbeidere
– Assistenter
– Personer med annen helsefaglig bakgrunn
– Studenter
– Personer som ønsker erfaring med arbeid i helse og omsorg

Det er en fordel med erfaring eller utdanning innen helse og omsorg, men ingen forutsetning. Opplæring vil bli gitt.

Informasjon om avtale som tilkallingshjelp:
Avtale som tilkallingsvikar innebærer at Hemsedal kommune tar kontakt med arbeidstakeren ved behov for kortvarig og midlertidig engasjement. En tilkallingsavtale innebærer i seg selv ingen forpliktelse for arbeidstaker til å utføre arbeid i virksomheten. 

Krav til dokumentasjon:
For de fleste stillingene i helse og omsorg er det krav om politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven. De som ansettes i stillinger innen helse og omsorg kan bli pålagt å ta MRSA og tuberkulose prøve.

Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode og fastsetting av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.

Elektronisk søknadsprosess:
Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert en CV ut ifra opplysningene som blir lagt inn.
Ta kontakt med postmottak@hemsedal.kommune.no ved utfordringer i søknadsprosessen.

Vi ønsker deg velkommen som søker hos oss!

Om vi ved et senere tidspunkt lyser ut en stilling som er av interesse må du legge inn en ny søknad på den aktuelle stillingen, selv om du tidligere har vist oss interesse ved å sende oss en generell søknad eller en søknad om tilkallingsvikar. 

Til informasjon vil lederne i helse og omsorg få tilgang til din søknad som tilkallingsvikar.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password