Site logo

Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp.

Vi søker helsefagarbeidere og ufaglærte som kan tenke seg å jobbe ekstra i hjemmetjenesten.

Vi søker:
Vi er interessert i kontakt med personar som kan tenkje seg å arbeide som vikar etter tilkalling eller som vikar i feriar. Du må være sjølvstendig, like kontakt med mennesker og du må ha førarkort.

Kvalifikasjonar:
Du må kunne bruke data og ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg.

Anna:
* Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga.Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga.
* Løpende tilsetjingar
* Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar.
* I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, men det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
* Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert.
* Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password