Site logo

Gol skule er ein 1-10-skule med 490 elevar og ca 90 tilsette

Vi søkjer:
• Tilkallingsvikar som lærar
• Tilkallingsvikar som fagarbeidar/assistent.

Kvalifikasjonar:
Godkjent utdanning etter kapittel 14 i forskrift til Opplæringsloven eller anna relevant utdanning/erfaring

Vi ynskjer at du er:
• Ein person med engasjement og interesse for barn og ungdom si utvikling.
• Aktiv og fleksibel i samarbeidet med andre
• Positiv og har godt humør

Vi tilbyr:
• Ei moderne skulebygg tilpassa dagens undervisning
• Eit spennande og triveleg arbeidsmiljø
• Ein organisasjon i utvikling.
• Varierte arbeidsoppgåver

For stillinga gjeld:
• Lønn etter utdanning og ansiennitet

Anna:
• Gyldig politiattest må leggas fram
• Godkjente kopiar av vitnemål og attestar må takast med til arbeidsgivar ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal blir offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden din.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password