Site logo

Kommunane Ål og Hol handlar varer og tenester for fleire hundre millionar årleg. Me søkjer deg med ferdigheitar og motivasjon til å ta eit overordna ansvar for å forhandle og inngå kontraktar med leverandørar slik at desse er i samsvar med regelverk for offentlege anskaffingar.

Me har gode system i botn, men me ønskjer at du kan effektivisere prosjektgjennomføringane ytterlegare gjennom gode, framtidsretta og kostnadseffektive løysingar. Vi har etablert samarbeid med eksterne innkjøpsorgan som vil gje deg eit fagmiljø å utvikle deg i.

Stillinga er organisert under økonomiavdelinga på Ål og inneber utstrakt samarbeid med administrasjon og avdelingar i kommunane. Det er for tida under vurdering å kombinere stillinga med oppgåver knytt til beredskap og internkontroll.

Arbeidsoppgåver

 • vedlikehalde og optimalisere innkjøpsprosjekt
 • utarbeide og kvalitetssikre konkurransegrunnlag og avtalar ved innkjøp
 • planlegge, gjennomføre og følgje opp tilbodsutlysingar og rammeavtalar for eit vidt spekter av tenester, varer, bygg og anlegg
 • delta i prosjekt- og byggemøter med planlegging, innkjøp og kostnadskontroll
 • påsjå at kommunane er lojale til inngåtte kontraktar
 • kartlegge, rapportere og gjera framlegg om forbetringar for å gjere innkjøpa i kommunane meir effektive

Me søkjer deg som har følgjande kvalifikasjonar

 • høgare utdanning på minimum bachelornivå eller relevant erfaring innan området, med ei grunnleggjande forståing av lov- og avtaleverk
 • ønskjeleg med kompetanse og erfaring med offentlege innkjøp. Oppfyller du ikkje dette, forutset tilsettinga at du blir sertifisert offentleg innkjøpar (SOA)

Personlege eigenskapar

 • du har evne til å setje deg inn i ukjent fagfelt
 • du er ryddig, løysingsorientert og får ting gjort
 • du har evne til å etablere og oppretthalde gode relasjonar både internt og eksternt og er til å stole på
 • du har evne til å forhandle og argumentere sakleg, profesjonelt og presist i forhold til kommunens verdiar og retningsliner

Me tilbyr

 • ein spennande og meiningsfull stilling i ein attraktiv kommune
 • positive, engasjerte og hjelpsame kollegaer
 • ei utfordrande stilling med høve til fagleg utvikling
 • me legg til rette for at du kan bli sertifisert offentleg innkjøpar (SOA). Meir info!

Lønsvilkår

Lønn etter gjeldande tariffavtale, og gode pensjonsordningar.

Send søknad

Vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden.

Kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentliggjering av søkjarlista.

Flytte til Ål

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd? Ønskjer du deg eit godt kultur- og idrettstilbod, spennande jobbmoglegheiter og eit trygt oppvekstmiljø? Då er du velkomen til Ål!
Flytt til Ål!

 

Velkomen som søkjar!

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password