Site logo

Somatisk sengepost på Hallingdal sjukestugu har ledig 100% fast stilling som sykepleier/spesialsykepleier.

Bor du i eller kan tenke deg å flytte til Hallingdal?

Har du i så fall lyst på en spennende og faglig utfordrende jobb? Da må du søke på denne jobben på Hallingdal sjukestugu! 

Somatisk avdeling (somatisk døgn-dagbehandling, intermediær avdeling) på Hallingdal sjukestugu er en avdeling i stadig utvikling med nye spennende prosjekter på gang og med et stort spenn av arbeidsoppgaver.

Vi er en flott gjeng med 10 hjelpepleiere/helsefagarbeidere, 30 sykepleiere/spesialsykepleiere, 3 fysioterapeuter, 1 ergoterapeut og 3 leger.

I sykepleiergruppa er det en god blanding av erfarne og nyutdannede sykepleiere, samt sykepleiere med ulike videreutdanninger og spesialiteter. Sammensetningen av fagkompetanse og erfaring gir et spennende og utviklende fagmiljø. 

Somatisk avdeling på Hallingdal sjukestugu er en avdeling med plass til 20 inneliggende pasienter. I tillegg har vi kreftpoliklinikk, hjerteskole, dialyse og annen dagbehandling lokalisert i eller i tilknytning til avdelingen. Dagtilbudet på HSS er i stadig utvikling og nytt spennende tilbud med Pusterom Hallingdal sjukestugu er under oppstart. Kreftpoliklinikk, dialyse og hjerteskole/dagbehandling har egne sykepleiere i avdelingen med opplæring innenfor de  ulike fagområdene. For sykepleiere ansatt i avdelingen er det mange utviklingsmuligheter og mange spennende fagfelt å jobbe med. Vi har mange områder som vi trenger ressurspersoner på – så det er store muligheter for å kunne fordype seg i enkelte fagområder.  Hovedarbeidsområdet for de fleste av våre nesten 30 sykepleiere er med pasienter innlagt i sengeavdelingen. Der har vi 10 plasser i spesialisthelsetjenesten og 10 interkommunale plasser. Over 50% av alle innleggelser er øyeblikkelig hjelp, den andre halvparten er overførte pasienter fra ulike sykehus. Vi har pasienter med ulike medisinske, kirurgiske og ortopediske tilstander, og vi har kommunale plasser med blant annet rehabilitering og palliasjon.

Avdelingen har en unik og spennende organisering som gir et godt helhetlig tilbud til pasientene og en spennende og utfordrende hverdag for våre ansatte.

Avdelingen ligger i flotte lokaler i nytt Helsetun i Ål sentrum.

Er du sykepleier eller spesialsykepleier som synes dette høres spennende ut så vil vi gjerne få kontakt med deg!

Arbeidsoppgaver

 • Sykepleier skal fortrinnsvis jobbe i sengeavdelingen med inneliggende pasienter. 
 • Sykepleier har et selvstendig sykepleiefaglig ansvar i pasientforløpet. Vi jobber etter primærsykepleiemodellen og sykepleier utfører stell, pleie og behandling av pasienter som er innlagt.
 • I tillegg er vi avhengige av et tverrfaglig samarbeid for at pasientene skal få best mulige tjenester og har derfor organisert avdelingen i team der sykepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere, leger, fysioterapeuter og ergoterapeut jobber tett sammen. 
 • Sykepleier er aktivt deltagende på previsitt, visitt og tverrfaglige møter
 • Samhandling med kommunehelsetjenesten 
 • Veiledning av studenter

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier 
 • Relevant medisinsk erfaring – helst erfaring fra arbeid i sengepost
 • Gjerne videreutdanning, men ingen forutsetning for stillingen 
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

 • Sykepleiefaglig engasjement
 • Må like utfordringer og tåle et høyt arbeidstempo i perioder
 • Positiv
 • Evne til nytenkning og endring
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Strukturert
 • Selvstendig 
 • Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team der det er nødvendig
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø og varierende arbeidsdager
 • Kalenderplan med mulighet for individuelle tilpasninger 
 • Sykepleier i avdelingen jobber tredelt turnus med arbeid 3. hver helg som utgangspunkt. Vi har for tiden kalenderplan med mulighet for individuelle tilpasninger. I tillegg prøver vi ut 12,5 timers vakter på helg som en frivillig ordning for de som ønsker å jobbe færre helger i løpet av året. 
 • Mulighet for å prøve ut 12,5 timers jobbing på helg for å få færre helger i løpet av året
 • Gode muligheter for fagutvikling  – blant annet fagdager i turnus, deltakelse i ressursgrupper i avdelingen og mulighet for deltakelse på eksterne kurs.
 • Mulighet for videreutdanning dersom det er aktuelt
 • Velferdsordning
 • Gode pensjonsordninger 

Kontaktinformasjon

Britt Inger Liahagen, Avdelingssykepleier, 48258636

Arbeidssted

Helsetunvegen 17
3570 Ål

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre Viken

Referansenr.: 4629087655
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.06.2023
Søknadsfrist: 26.03.2023

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password