Vi har ledig 90 % fast stilling som sykepleier i nattjenesten.

Institusjon og hjemmetjenesten har felles natteneste som er underlagt Gol Helsetun. Sykepleier har ansvar for omsorgsboliger, hjemmeboende brukere, psykisk helse og Gol helsetun med kort og langtids avdeling samt skjermet demens avdeling.

Arbeidsoppgaver:
• Ha ansvaret for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
• Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
• Bidra til et godt samarbeid med pasienter og kollegaer.
• Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.
• Opplæring og faglig veiledning av kollegaer

Kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Nasjonal norskprøve nivå 3
• Du kan bruke IKT-verktøy, – vi har Gerica og digitale kvalitetsystem
• Førerkort

Personlige egenskaper:
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Selvstendig, fleksibel, ansvarsbevisst og strukturert
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
• Faglig fokusert og liker utfordringer

Vi tilbyr:
• Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging og veiledning
• Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke og utvikle tjenestene
• Kurs, opplæring og relevant hospitering
• Støtte til relevant videreutdanning
• Konkurransedyktig lønn med et rekruttere/beholde tillegg på 25.000kr i året (v/100 % stilling)
• Et bredt spekter av utfordringer med pasienter i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov
• Turnus arbeid hver 3. helg
• Vi jobber med utvikling av personsentrert omsorg og velferdsteknologi
• Flott natur med mange tur muligheter året rundt

For stillingen gjelder:
• Tilsettelse etter gjeldende lov og avtaleverk
• Pensjonsordning i KLP

Vi ønsker at:
• Du har fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø
• Du bidrar til faglig og tverrfaglig samarbeid

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Trykk på den grøne knappen oppe til høgre: Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først).
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken gol.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord