Vi har ledig 3 x 100 % faste stillinger som sykepleier og vi ansetter fortløpende etter som søknadene kommer inn.

Gol Helsetun er et sykehjem med 32 plasser for kort/rehabilitering- og langtidsplass, egen avdeling for personer med demens. Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og trivelig arbeidsmiljø. Stillingene er i turnus med dag- og kveldsvakter og arbeid hver 3. eller 4. helg med 13-timers vakter. Vi samarbeider tett tverrfaglig med hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse for å få til et helhetlig pasientforløp. Vi jobber med personsentrert omsorg og har implementert VIPS-metoden.

Arbeidsoppgaver:
• Ha ansvaret for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
• Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
• Bidra til et godt samarbeid med pasienter og pårørende.
• Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.
• Opplæring og faglig veiledning av kollegaer

Kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Nasjonal norskprøve nivå 3
• Fordel med erfaring fra geriatri, demens, psykiatri, palliasjon og velferdsteknologi
• Du kan bruke IKT-verktøy, – vi har Gerica og digitale kvalitetsystem

Personlige egenskaper:
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Selvstendig, fleksibel, ansvarsbevisst og strukturert
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
• Faglig fokusert og liker utfordringer

Vi tilbyr:
• Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning
• Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke og utvikle tjenestene
• Kurs, opplæring og relevant hospitering
• Deltakelse i faglig forum
• Støtte til relevant videreutdanning
• Konkurransedyktig lønn med et rekruttere/beholde tillegg på 25.000kr i året (v/100 % stilling)
• Et bredt spekter av utfordringer med pasienter i forskjellige aldersgrupper og ulike hjelpebehov
• Turnus arbeid hver 3. eller 4. helg
• Vi jobber med utvikling av personsentrert omsorg og velferdsteknologi
• Flott natur med mange tur muligheter året rundt

For stillingen gjelder:
• Tilsettelse etter gjeldende lov og avtaleverk
• Pensjonsordning i KLP
• Arbeid dag og kveld, vi har egne nattevakter

Vi ønsker at du:
• har fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø
• bidrar til faglig og tverrfaglig samarbeid

Anna:
• Gyldig politiattest må leggjast fram
• Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse.
• I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta.
• Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken gol.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord