Site logo

Vi har ledig 100 % faste stilling som sykepleier.

Gol Helsetun er et sykehjem med 32 plasser for kort/rehabilitering- og langtidsplass, egen avdeling for personer med demens. Vi har dyktige medarbeidere med høy faglig kompetanse, og trivelig arbeidsmiljø. Stillingen er i turnus med dag- og kveldsvakter og arbeid hver 3. eller 4. helg med langvakter. Vi samarbeider tett tverrfaglig med hjemmetjenesten, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helse for å få til et helhetlig pasientforløp. Vi jobber med personsentrert omsorg og har implementert VIPS-metoden.

Arbeidsoppgaver:
• Ha ansvaret for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
• Bidra til å sikre forsvarlig pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
• Bidra til et godt samarbeid med pasienter og pårørende.
• Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene.
• Opplæring og faglig veiledning av kollegaer

Kvalifikasjoner:
• Autorisert sykepleier
• Nasjonal norskprøve nivå 3
• Fordel med erfaring fra geriatri, demens, psykiatri, palliasjon og velferdsteknologi
• Du kan bruke IKT-verktøy, – vi har Gerica og digitale kvalitetsystem

Personlige egenskaper:
• Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
• Selvstendig, fleksibel, ansvarsbevisst og strukturert
• Ønskelig med evne til å jobbe i miljø i omstilling
• Faglig fokusert og liker utfordringer

Vi tilbyr:
• Trivelig arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og veiledning
• Varierte arbeidsoppgaver med mulighet for å påvirke og utvikle tjenestene
• Kurs, opplæring og relevant hospitering
• Deltakelse i faglig forum
• Støtte til relevant videreutdanning
• Konkurransedyktig lønn med et rekruttere/beholde tillegg på 30.000kr i året (v/100 % stilling)
• Et bredt spekter av utfordringer med pasienter i forskjellige aldersgrupper og ulike hjelpebehov
• Turnus arbeid hver 3. eller 4. helg
• Vi jobber med utvikling av personsentrert omsorg og velferdsteknologi
• Flott natur med mange tur muligheter året rundt

For stillingen gjelder:
• Tilsettelse etter gjeldende lov og avtaleverk
• Pensjonsordning i KLP
• Arbeid dag og kveld, vi har egne nattevakter

Vi ønsker at:
• Du har fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø
• Du bidrar til faglig og tverrfaglig samarbeid

Annet:
• Gyldig politiattest må fremlegges
• Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir regnet ut i fra disse.
• I skjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. dersom du øsnker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekkee søknaden

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema brukes.
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password