Site logo

Nesbyen kommune har behov for 2 sommervikarer til driftsavdelingen ved Teknisk.

Sommervikarene vil delta i den daglige driften med plenklipping, vegvedlikehold og annet forefallende arbeid.
Førerkort klasse B er ønskelig, men søkere f.o.m.16år vil bli vurdert.

Kvalifikasjoner:

  • Gode samarbeidsevner
  • Være fleksibel
  • Evne til å jobbe selvstendig og sammen med andre

Søknadsfrist: 24.05.24

Tiltredelse: etter avtale

Varighet:
fram til skolestart

Kontakt:
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til tjenesteleder Knut E. Vinje tlf.: 958 54 499, epost: knut.erik.vinje@nesbyen.kommune.no eller ring Servicetorget på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over til rette vedkommende.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. (Evt. gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd, må fremlegges før oppstart.)

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no, Meny – Ledige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e- post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password