Har du eller ønskjer du erfaring innan pleie og omsorg eller institusjonskjøkken? Har du lyst til å jobbe med mennesker, og kjenne på gleda ved å bidra til ein meiningsfull kvardag?

Vi har ledige stillingar som ferievikar i Heimebasert omsorg, på Bygdaheimen og kjøkken, i eit engasjert og triveleg miljø. Dette er spennande sommarjobbar med mogelegheit for vidare engasjement som tilkallingsvikar eller helgejobbing.

Vi søkjer etter

  • Sjukepleiarar
  • Hjelpepleiarar
  • Fagarbeidarar
  • Pleieassistentar
  • Kjøkkenassistentar
  • Kokk

Det er ønskeleg med erfaring frå slikt arbeid eller helsefagleg utdanning og at du har førekort, men det er ingen føresetnad. Opplæring vil bli gitt. Arbeidet består av vakter dag/kveld, helg og eventuelt natt. 
Vi ber om at du opplyser om kva tidsrom du kan arbeide hos oss i sommar (start og slutt). Alle søknadar vurderast ettersom dei kjem inn og tildeling av stillingane vil kunne bli gjort før søknadsfristens utløp.

Vi legg vekt på personlege eigenskapar i tillegg til at du:

  • er fagleg engasjert med fokus på kvalitet
  • møter brukar på ein open og respektfull måte
  • har gode samarbeidsevner, og evner til å ta ansvar
  • medverkar til eit positivt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt

Elektronisk søknadsprosess
Ved elektronisk søknad vil det automatisk bli generert ein CV utifrå opplysningane som blir lagt inn. Vitnemål og attestar kan lastas opp og blir då ein del av den elektroniske søknaden. Referansar vil eventuelt bli innhenta.

Kontaktpersonar
Heimebaserte tenester: Avdelingsleiar Line Strandberg, tlf. 916 66 853, line.strandberg@hemsedal.kommune.no 
Hemsedal Bygdaheim og kjøkken: Avdelingsleiar Hege Owesen, tlf. 974 98 110, hege.owesen@hemsedal.kommune.no  

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken hemsedal.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord