Site logo

Vi trenger 2 småskolelærere og en 60% musikklærer.
Det kan dukke opp et behov for stillinger også på mellomtrinnet og ungdomstrinnet.  

Den ene av småskolelærerstillingene er fast f.o.m. 01.08.23, mens de to andre stillingene er vikariater gjeldende i perioden 01.08.23 – 31.07.24. I de to lærerstillingene i 1.- 4. klasse må det beregnes å ha kontaktlærerfunksjon.

Hemsedal skole står helt ferdig og klar for full bruk etter en lengre byggeperiode. Vi gleder oss til å ta imot elever og ansatte i dette moderne og miljøvennlige bygget som skal huse alle elever og ansatte fra 1.- 10. klasse i Hemsedal.

Vi søker etter deg som har undervisningskompetanse på småskolen, gjerne grunnskolelærer 1-7.
I musikklærervikariatet søker vi etter en person som kan ha musikkundervisning i flere klasser. I noen timer er det aktuelt å samarbeide med annen musikklærer.

Du må være en lagspiller og inkluderende person. Elevene trenger en raus og tydelig pedagog som ikke er redd for å sette grenser. En av de kvalitetene vi setter høyest er at du tar ansvar for å knytte relasjon til elevene dine, og at du også i ansattgruppa bidrar med faglige innspill og sosial deltakelse. Foreldresamarbeid er også en viktig del av jobben.  

Vi er en MOT-skole fra 01.08.23 og vi skal også prøve ut et frokostprosjekt på ungdomstrinnet. Vi deltar i Trivselslederprogrammet, og har fine omgivelser for uteundervisning.

Vi trenger deg med på laget og håper at du vil søke. Vi skal ta godt imot deg, og hvis du er nyutdanna garanterer vi deg veiledning og redusert undervisningsplikt jf. SFS 2213.

Vi lover deg verdens beste kollegaer, og et inkluderende arbeidsmiljø med mye humor og varme!

 

Elektronisk søknadsprosess
Søknad skal sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av den elektroniske søknaden. Referanser vil bli innhentet. 

Kontaktperson
Ellen Wang Fredriksen, Rektor, mobil: 930 900 77, e-post: ellen.wang.fredriksen@hemsedal.kommune.no

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password