Site logo

Prostiprest i Hallingdal – Variert tjeneste i mangfoldig prosti


Det er ledig 100 % stilling som prostiprest i Hallingdal prosti. Vi søker en allsidig folkekirkeprest som kan betjene menigheter og enkeltmennesker i hele prostiet.
Arbeidet som prostiprest er variert i et mangfoldig prosti. Det legges vekt på samarbeid med andre ansatte og frivillige medarbeidere. Samtidig innebærer stillingen stor frihet og selvstendig yrkesutøvelse.

Prostipresten gjør prestetjeneste etter avtale med prosten ved vakanser, ferier og kortere sykefravær i de ulike menighetene. Dette innebærer at den vil veksle mellom det å ha sin tjeneste i en eller to menigheter over en viss periode, og utføre enkelttjenester i flere menigheter, eller en kombinasjon av dette. Det ligger i stillingens karakter at ikke alt kan planlegges på lang sikt.

Prestetjenesten omfatter i hovedsak gudstjenester og kirkelige handlinger, men er ikke begrenset til dette. Det vil også være rom for at prostipresten kan gjøre prestetjeneste på tvers av soknene innen trosopplæring, sjelesorg og diakoni.

Utviklingsarbeid med fokus på mennesker underveis i livet

Den som tilsettes vil få en sentral rolle i arbeidet med utviklingen av prostiets arbeid på tvers av soknegrensene. Prostipresten bistår prosten i administrativ og faglig strategiske ledelse av prostiet. Den som tilsettes vil få en sentral rolle i arbeidet med utviklingen av prostiets arbeid knyttet til reiselivet og kirkelig betjening av turister, sesongarbeidere og hyttefolk. Det er ønskelig at prostiprest kan bidra i felles trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid i prostiet.

Prostiet består av 6 fellesrådsområder med til sammen 7 soknepreststillinger, prostiprest og prost. Prestene samles månedlig til faglig utvikling.
Prosten er prostiprestens nærmeste overordnede.

 

Arbeidsoppgaver

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger etter turnus.
 • Andakter på velferdssentre og institusjoner
 • Delta i stabsmøter etter avtale
 • Delta i konfirmantundervisning.
 • Inngå i gravferdsturnus
 • Inngå i Tunsberg bispedømmes beredskapsturnus
 • Gå inn for kolleger i prostiet ved sykefravær og permisjoner

I perioder vil det være aktuelt å gå inn som fungerende sokneprest i vakante stillinger. 

 

Kvalifikasjoner

 •  Cand. teol. med praktikum eller tilsvarende
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.
 • Medlemskap i Den norske kirke.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Fleksibilitet, kreativitet og gjennomføringsevne
 • Evne til både å arbeide selvstendig og samarbeide med ansatte og frivillige
 • God formidlingsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Innplassering i stillingskode 1537 Prostiprest etter KAs tariffområde  
 • Pensjonsordning
 • Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
 • Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning

Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentlighetsloven § 25, jf. Kirkeordning for Den norske kirke
§ 42. Det er mulig å bli unntatt fra å stå på offentlig søkerliste. Har man gitt samtykke til å stå på offentlig søkerliste kan dette på ethvert tidspunkt trekkes tilbake.

Den norske kirke skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Kontaktinformasjon

Sveinung Hansen, Prost i Hallingdal, 970 01 101
Sylvi Fimland, Seniorrådgiver HR, +47 412 98 991

Arbeidssted

Sundrevegen 66
3570 Ål

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Den norske kirke

Referansenr.: 4830853742
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 04.08.2024

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit candidate.webcruiter.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password