Site logo

Vi trenger å styrke laget på Team 2 (ansvar for ungdomsskole og videregående opplæring) med en ny medarbeider. Vi ønsker en medarbeider med spesiell interesse for, og kompetanse innenfor områdene, språkutvikling, lese- og skrivevansker og flerspråklighet.

Arbeidsoppgaver

  • Som PP-rådgiver vil du ha regelmessig møter med skoleadministrasjon.
  • Veilede skoler i utviklingsarbeid og i individsaker.
  • Gjennomføre sakkyndige utredninger hvor balansen mellom kravene til elevens utvikling, pedagogisk tilrettelegging og juridiske rettigheter ivaretas.
  • Gjennomføre og tolke relevante tester i samsvar med faglige bestemmelser for testene.
  • Gjennomføre observasjoner i samsvar med gjeldende faglige anbefalinger.

Krav til kompetanse

  • Høyere utdanning på masternivå med relevante fag i fagkretsen pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi
  • Erfaring med utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid
  • Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, skole eller andre relevante institusjoner
  • Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor ved ansettelse

Ønsket kompetanse

  • Kartlegging- og utredningskompetanse innenfor området språk og språkutvikling

Om oss

Tjenesten kan tilby et godt arbeidsmiljø og mulighet for sterk innflytelse på et område som er i fokus og i utvikling.

Som ansatt må du benytte egen bil i tjenesten, med godtgjørelse. Ansettelse skjer på kommunale vilkår, med konkurransedyktig lønn og tjenestepensjon i KLP.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester tas med til intervju.

Velkommen som søker!

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password