Site logo

Krav til kompetanse

• Høyere utdanning på masternivå med relevante fag i fagkretsen pedagogikk, spesialpedagogikk og psykologi

• Erfaring med utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid

• Erfaring fra arbeid i PP-tjenesten, skole eller andre relevante institusjoner

• Personlig egnethet vil bli vurdert spesielt og utgjøre en viktig faktor ved ansettelse

Ønsket kompetanse

• Kartlegging- og utredningskompetanse innenfor området språk og språkutvikling

For mer opplysninger se NAV sine sider.

Søknad

Søknadsfrist: 8. desember 2023. Send søknad til: ppt@pptogot.no

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Kontaktperson for stillingen

Gry E. Bjerknes, daglig leder

Telefon: 971 64 226, E-post: Gry.Elisabeth.Bjerknes@pptogot.no

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit karriere.no.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit karriere.no.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password