I Sør-Øst politidistrikt, for tiden stedsplassert ved GDE Buskerud, Hallingdal politistasjonsdistrikt, ft. politihuset i Midtre Hallingdal, ft Gol har vi ledig fast stilling som politibetjent 3/2/1, med funksjon som etterforsker. Tiltredelse 01.07.21.

Hallingdal politistasjonsdistrikt består i dag av Midtre Hallingdal politistasjon, Hol politistasjon og Nes og Flå politistasjon. Hallingdal har kjente vinterdestinasjoner som Hemsedal og Geilo. Regionen ledes av tjenesteenhetsleder med støtte fra seksjonsleder Patruljeseksjonen og seksjonsleder for Etterforskningsseksjonen.

Politietaten er i utvikling og det tas forbehold om endring i arbeidsoppgaver og organisering som følge av sentrale endringsprosesser.

Pr i dag er det dagtids-tjeneste, men det kan ikke utelukkes turnustjeneste eller integrert turnusliste på patruljeseksjonen. Søkere som ikke har godkjenning minimum IP kategori 4 må starte trening for å oppnå dette så snart det er praktisk mulig

Arbeidsoppgaver

 • Utføre etterforskningsoppgaver og tjeneste innen straffesaksfeltet
 • Ha ansvar for egne tildelte saker innenfor seksjonens ansvarsområde
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere etterforskningsskritt
 • Registrere/rapportere informasjon i aktuelle registre til bruk i etterretning iht. gjeldende regelverk
 • Utføre oppgaver etter nærmere ordre som ligger til tjenesteenheten

Kvalifikasjoner

Nødvendig:

 • Bestått Politi(høg)skolen
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til politiets dataverktøy
 • Førerkort klasse B

Ønsket :

 • Relevant utdanning innen generell etterforskning
 • Erfaring fra taktisk etterforskning vil bli vektlagt

Du må ha plettfri vandel og være skikket for tjeneste i politiet og politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

 

Personlige egenskaper

 • Være strukturert og nøyaktig
 • Være effektiv
 • Evne til god publikumshåndtering
 • Være initiativrik og ha engasjement
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer i vår medarbeiderplattform.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi

 • Politibetjent 3, SKO 1462, LR 43, minimum alt 8, fra kr 461.300,- (fra ltr 50
  Politibetjent 2, SKO 1460, LR 42, minimum alt 5, fra kr 413.500- (fra ltr 43)
  Politibetjent 1, SKO 1458, LR 41, minimum alt 3, fra kr 391.800,- (fra ltr 39)
  i hht kompetansekriteriene.
  Innplassering som politibetjent 3/2 under forutsetning av at kompetansekriteriene er oppfylt.
  I tillegg tilkommer det ett årlig funksjonstillegg etterforskning på: Politibetjent 1: kr 15.000,-,
  Politibetjent 2: kr 25.000,- og Politibetjent 3: Kr 53.000,-.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser

 

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Kari Birgit Møllerplass, Seksjonsleder, Politiseksjon 2, (+47) 459 78 418
Brit Fyksen, Tjenesteenhetsleder Hallingdal politistasjonsdistrikt, (+47) 994 98 658

Arbeidssted

Sentrumsvegen 58
3550 Gol

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Sør-Øst politidistrikt

Referansenr.:4506960620
Stillingsprosent: 100%
Fast stilling
Startdato: 01.07.2022
Søknadsfrist: 26.05.2022

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken candidate.webcruiter.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord