Site logo

Barnehagane i Hemsedal har for barnehageåret 2024/25 ledig eit uspesifisert tal stillingar.
Utlysinga gjeld vikariat og faste stillingar som kan verta ledig frå 01.08.24

Ulsåk barnehage har 6 avdelingar og Tuv barnehage har 4 avdelingar. Barnehagane ligg i nærleiken til fine naturområdet, og har gode turmogelegheiter. 
Barnehagane og skulen i Hemsedal jobbar med kompetanseløftet, med hovudvekt på leik.

Krav til kompetanse
Det er eit krav om barnehagelærarutdanning.
Personlege eigenskapar vil bli vektlagt.

Vi ser etter deg som:

 • er fagleg engasjert med fokus på kvalitet
 • møter barn og føresette på ein open og respektfull måte
 • har gode samarbeidsevner og evne til å ta ansvar
 • er fleksibel og sjølvstendig
 • medverkar til eit positivt arbeidsmiljø, både fagleg og sosialt
 • har gode norskkunnskapar og beherskar språket

Vi legg vekt på å vere ein lærande organisasjon, der tilsette kan delta i rettleiande team og vere løysingsorienterte og reflekterte.

Vi kan tilby:

 • fokus på utvikling av faglig kvalitet og godt miljø
 • et aktivt friluftsliv og nærhet til natur
 • god oppfølging og veiledning av nyansatte
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn og arbeidsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk 

Krav til dokumentasjon
Ved ansettelse er det krav om politiattest og egenmelding om Tuberkulose jf. Opplæringsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven.  

Det er krav om dokumentasjon og vitnemål fra tidligere arbeidserfaring og utdanning for riktig innplassering i stillingskode, og fastsettelse av lønn. Lønnsansiennitet blir satt til 0 år inntil dokumentasjon er levert og vurdert.  

Kontaktpersonar
Trude Taaje, Styrar Ulsåk barnehage, 46811942, trude.taaje@hemsedal.kommune.no,
Monika Randar, Styrar Tuv barnehage, 91567660, monika.randar@hemsedal.kommune.no

Elektronisk søknadsprosess 
Søknad sendes elektronisk, og vitnemål og attester skal lastes opp som en del av søknaden.
Referanser vil bli innhentet. 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hemsedal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password