Site logo

Vil du bli pedagogen som barnet aldri glemmer?

Er du utdannet barnehagelærer eller har du en annen relevant utdannelse som gir barnehagefaglig kompetanse, så er det DEG vi ser etter i Hol kommune!

Hol kommune

Hol kommune er et godt sted å jobbe og bo. Kommunen har ca. 4500 innbyggere og ligger i hjertet av Sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, tog og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger. Vi har flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Hol kommune har ledige stillinger i følgende barnehager med oppstart 01.08.2024 eller etter avtale: 

Geilo barnehage

 • 100% Pedagogisk leder fast stilling
 • 100% Barnehagelærer fast stilling

Hol barnehage

 • 100% Pedagogisk leder vikariat 01.08.2024 – 31.12.2024 med mulighet for forlengelse

Vestlia barnehage

 • 100% Pedagogisk leder fast stilling
 • 60% Barnehagelærer midlertidig. Oppstart etter avtale med mulighet for forlengelse

Skurdalen barnehage

 • 100 % Pedagogisk leder fast stilling
 • 100% Barnehagelærer fast stilling

Hovet barnehage

 • 100% Barnehagelærer fast stilling

For mer informasjon om barnehagene i Hol kommune, se vår hjemmeside: Barnehager i Hol – Hol kommune

I søknad skriver du hvilken barnehage du ønsker å jobbe i og hvilken stillingsstørrelse som ønskes.

Kvalifikasjoner

Høy barnehagekvalitet er viktig for oss i Hol kommune og vi ser etter nye gode medarbeidere med godkjent utdanning som barnehagelærer eller annen relevant utdanning som gir barnehagefaglig kompetanse. Har du videreutdanning innen spesialpedagogikk er det noe vi også ser etter. Har du ikke godkjent utdannelse så vil vi gjerne ha din søknad også for å se på muligheten for å hjelpe deg på veien til å bli godkjent barnehagelærer.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Er opptatt av kvalitet og du liker en aktiv hverdag med varierte aktiviteter inne og ute.
 • Faglige ansvar for videreutvikling av barnehagen som en god lærings- og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument
 • Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagen.
 • Være tydelig i lederrollen
 • Evne til å inspirere, veilede og være med på å sikre et inkluderende leke- og læringsmiljø som innbyr til undring, utforsking, lek og læring.
 • Utfordre og støtte medarbeidere til det beste for barnas utvikling og læring
 • Har gode samarbeidsevner og like å jobbe i team
 • Sikre gode og trygge overganger.
 • Bidra til et godt samarbeid på tvers i barnehageområdet og med andre tjenester
 • Opprettholde god dialog med foresatte og medarbeidere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvorfor jobbe hos oss?

Når du går på jobb i en av Hol kommunen sine flotte barnehager vil du møte engasjerte kollegaer med høy kompetanse. Sektoren jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling av personalet og vi kan legge til rette for nødvendig etter- og videreutdanning. Som nyansatt vil du få veiledning i barnehagen og av fagansvarlig i barnehagesektoren.

Barnehagene har i lang tid vært engasjert i prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» og jobber nå med «Kompetanseløftet» som hovedtema. Alle barnehagene har økt grunnbemanning og spesialpedagog som jobber tett med alle barnehagene i et forebyggende perspektiv. Sektoren samarbeider også med de andre kommunene i Hallingdal og Høgskoler når det gjelder kompetanseheving.

Liker du en aktiv arbeidsdag både inne og ute, varierte arbeidsdager, godt arbeidsmiljø, samarbeid På Tvers om barnas oppvekst- og læringsmiljø og stor frihet i hvilke aktiviteter som skal skje i løpet av barnehagedagen til barnets beste? Da er Hol kommune sine barnehager den riktige plassen å jobbe!  

Som ansatt i barnehagene i Hol kommune får du flyttegodtgjørelse, klesgodtgjørelse og utendørs arbeidstøy, gode pensjon- og forsikringsordninger. Lønn følger sentrale avtaler og Hol kommunes lokale personalordninger.

Det er mange menn i barnehagene i Hol kommune og menn oppfordres til å søke.

Søknadsfrist: løpende 

 • Den som tilsettes må iht. barnehageloven §30 levere politiattest av ny dato, før tiltredelse.
 • Søkere med annet førstespråk enn norsk/samisk må dokumentere norskkunnskap i henhold til barnehagelovens § 28

Trenger du mer informasjon om barnehagene i Hol kommune så finner du det på Hol kommune sin hjemmeside www.hol.kommune.no

For nærmere opplysninger, kontakt barnehagefaglig rådgiver Bernt Ivar Hjelmsø mobil: 476 69 259 eller

e-post: bernt.ivar.hjelmso@hol.kommune.no

Søkeportal finner du på https://hol.kommune.no/ eller https://hol.easycruit.com

Kopi av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Vitnemål og attester returneres ikke

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password