Site logo

Vil du bli pedagogen som barnet aldri glemmer?

Er du utdannet barnehagelærer eller har du en annen relevant utdannelse som gir barnehagefaglig kompetanse, så er det deg vi ser etter!

I Geilo barnehage har vi nå ledig to faste stillinger som pedagogisk leder og en fast stilling som barnehagelærer. Stillingene er 100 % og med oppstart 1. august 2024.

Geilo barnehage er en 6-avdelings barnehage sentralt på Geilo. Vi har barn fra 0 til 5 år, med egen skolestartergruppe.

I barnehagen har vi:
• Flotte turmuligheter i skog og fjell
• LEK i fokus
• En inkluderende barnehage for barn, foreldre og ansatte
• Engasjerte ansatte
• Godt fagmiljø
• Glede og humor på jobb settes stor pris på
• MIB (menn i barnehagen har egen gruppe i Hallingdal)

Kvalifikasjoner
Høy barnehagekvalitet er viktig for barnehagene i Hol kommune og vi ser etter nye gode medarbeidere med godkjent utdanning som barnehagelærer eller annen relevant utdanning som gir barnehagefaglig kompetanse. Har du videreutdanning innen spesialpedagogikk er det noe vi også ser etter. Har du ikke godkjent utdannelse så vil vi gjerne ha din søknad også for å se på muligheten for å hjelpe deg på veien til å bli godkjent barnehagelærer.

Dine viktigste arbeidsoppgaver
• Er opptatt av kvalitet og du liker en aktiv hverdag med varierte aktiviteter inne og ute.
• Faglige ansvar for videreutvikling av barnehagen som en god lærings- og omsorgsarena for barn med Rammeplanen som styringsdokument
• Ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagen.
• Være tydelig i lederrollen
• Evne til å inspirere, veilede og være med på å sikre et inkluderende leke- og læringsmiljø som innbyr til undring, utforsking, lek og læring.
• Utfordre og støtte medarbeidere til det beste for barnas utvikling og læring
• Har gode samarbeidsevner og like å jobbe i team
• Sikre gode og trygge overganger.
• Bidra til et godt samarbeid på tvers i barnehageområdet og med andre tjenester
• Opprettholde god dialog med foresatte og medarbeidere

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte styrer Charlotte Fjeld Andersen på charlotte.fjeld.andersen@hol.kommune.no eller 90613343.

Trenger du mer informasjon om barnehagene i Hol kommune så finner du det på Hol kommune sin hjemmeside www.hol.kommune.no.

Søknadfrist: 20. mai 2024

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password