Site logo

Kultur- og oppvekstetaten i Hol Kommune satser på tidlig innsats og forebygging, og nå trenger vi flere dyktige pedagoger til skolene våre i Hol kommune.                          

Hol kommune er et godt sted å jobbe og bo. Kommunen har ca. 4500 innbyggere og ligger i hjertet av Sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, tog og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger. Vi har flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Det vil bli ledig et antall faste og midlertidige stillinger ved kommunens skoler, både på barnetrinn og ungdomstrinn. I Hol kommune har vi følgende skoler:

 • Geilo barne- og ungdomsskole (1. – 10. trinn)
 • Hallingskarvet skule (1. – 7. trinn)
 • Geilomo skole som er en sykehus-skole som tar imot barn fra hele landet som er innlagt ved Geilomo barnesykehus.

For stillinger ved Geilo barne- og ungdomsskole kan det være aktuelt med et samarbeid om enkelte stillinger med Norges toppidrettsgymnas avd. Geilo.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent lærerutdanning eller annen relevant utdanning som gir skolefaglig kompetanse. Vi har behov for pedagoger med kompetanse i alle grunnskolens fag.
 • Du som ønsker å være kontaktlærer vil bli prioritert.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • Du er tydelig i lederrollen, inspirerende og god til å veilede.
 • Du bidrar til å sikre et inkluderende, trygt og godt læringsmiljø for alle skolens elever.
 • Du er en tydelig og strukturert klasseleder med god faglig og didaktisk kunnskap.
 • Du kan tilpasse opplæringen til det beste for hver enkelt elev, og har barnets beste i fokus.
 • Du samarbeider godt i team og i felles utviklingstid, og du sikrer gode og trygge overganger.
 • Du bidrar til at skolene i Hol legger til rette for et godt skole-hjem-samarbeid i samarbeid med de andre ansatte. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvorfor jobbe hos oss? Når du jobber i skolene i Hol kommune, møter du engasjerte kollegaer med god kompetanse. Vi har utviklingsorienterte skoler, og godt arbeidsmiljø. Vi har mange kollegaer med lang erfaring, men også flere som er ferske i yrket, noe som er verdifullt for skolene. Sektoren jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling av personalet og vi kan legge til rette for nødvendig etter- og videreutdanning. Som nyansatt vil du få veiledning på skolen, og av fagansvarlig i skolesektoren.

Skolene har i lang tid vært engasjert i prosjektet «Inkluderende barnehage- og skolemiljø» sammen med barnehagene i kommunen, og jobber nå med «Kompetanseløftet» som hovedtema. Sektoren samarbeider også med de andre kommunene i Hallingdal og Høgskolen på Vestlandet med kompetanseheving.

Liker du en aktiv arbeidsdag, varierte arbeidsdager og oppgaver, godt arbeidsmiljø, samarbeid På Tvers om barnas oppvekst- og læringsmiljø og fokus på barnets beste? Da er Hol kommune sine skoler den riktige plassen for deg!   

Som ansatt i skolene i Hol kommune får du flyttegodtgjørelse og gode pensjon- og forsikringsordninger. Lønn følger sentrale avtaler og Hol kommunes lokale personalordninger. 

Søknadsfrist: 04.03.2024

Menn oppfordres til å søke

Den som tilsettes må iht. Opplæringsloven levere politiattest av ny dato, før tiltredelse. Du må ha bestått norskprøve; minimum B2 nivå skriftlig og muntlig. 

Trenger du mer informasjon om skolene i Hol kommune, finner du det på Hol kommune sin hjemmeside www.hol.kommune.no

For nærmere opplysninger kontakt Kultur – og oppvekstsjef Jon Opsahl Sletto tlf. +47 95980042 eller e-post: jon.opsahl.sletto@hol.kommune.no

Søkeportal finner du på https://hol.kommune.no/ eller  https://hol.easycruit.com.

Aktuelle kandidater vil fortløpende bli kalt inn til intervju, også før søknadsfristen er utløpt.

Kopi av attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Vitnemål og attester returneres ikke.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit hol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password