Site logo

Arbeidsoppgaver:

Vi lyser ut spennende sykepleiestillinger/vernepleierstillinger i våre avdelinger i helse og omsorg; korttids- og rehabiliterings avdeling, sykehjem, demensomsorg og miljøterapitjenesten. 

Vi er stolte over at vi endelig kan prioritere de som går vakter i turnus! Fra 01.01.23 er det betydelige økte kvelds-, helge og høytidstillegg.

Den enkelte stilling har tilhørighet i en avdeling, men deler av stillingen tilhører sykepleiepoolen. Sykepleier/vernepleier i poolvakt inngår ikke i vanlig drift, men har det overordnede ansvaret for utførelsen av sykepleieoppdrag på Elverhøy og i omsorgsboligene. Sykepleiepool har kveldsvakter og helgevakter med arbeid hver 6. helg. Det gjør at vi alltid har 2 sykepleiere/vernepleiere på vakt.

Arbeidstid:
• Vi har fleksiturnus, og du har derfor mulighet til å påvirke din egen arbeidstid og fritid.
• Vi kan også tilby mulighet for å jobbe komprimerte arbeidsuker som kan gi lengre friperioder.

Kvalifikasjoner:
• Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
• Gode norsk kunnskaper skriftlig og muntlig

Egenskaper:
• Ha gode samarbeidsevner
• Fleksibel og konstruktiv
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
• Et godt arbeidsmiljø
• Et godt tverrfaglig miljø
• Fleksible turnusordninger
• Gode muligheter for utvikling
• Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon.

Søknadsfrist: Søknader blir vurdert fortløpende

Tiltredelse: Etter avtale

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef i helse og omsorg, Randi Karin Rustand, randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg Snarveier – Ledige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentliglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit nes-bu.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password