Site logo

Er du ein person som evner å gje tryggleik gjennom god, fagleg omsorg? Er du fleksibel, samarbeidsvillig og nytenkede? Har du innsikt og forståing for andre menneske? Spesielt med menneske som har ulike funksjonedsetningar? Ja då er du Den personen me ser etter!

Me har følgjande ledige stillingar

 • 2 stillingar (100%)
 • 2 stillingar (70% og 50%) natt
 • 20% helg
 • 100% vikariat frå dags dato til 31.12.23 med moglegheit til forlenging

Arbeidsoppgåver er mellom anna

 • å bistå brukarane i gjennomføring av dagleglivets gjeremål og aktivitetstilbod
 • å arbeide med å tilrettelegge tiltak og utvikle ferdigheiter, samt oppretthalde allereie erverva ferdigheiter hjå brukarane
 • å samarbeide med pårørande og andre samarbeidspartar
 • legemiddelhandtering

Me søkjer deg som har

 • fortrinnsvis med autorisasjon som helsefagarbeidar. Me oppmodar andre med relevant fagkompetanse eller realkompetanse til å søkje
 • førarkort klasse B
 • gode norsk kunnskapar munnleg og skriftleg

Det som kjenneteiknar deg er at du

 • har brukarfokus, er fagleg engasjert og oppdatert
 • er bevisst på dine haldningar og prioriterer høgt verdiar som respekt, lojalitet og etikk
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, likar å jobbe i team så vel som sjølvstendig
 • er fleksibel og løysingsorientert, og har god evne til omstilling
 • kan vere i fysisk aktivitet
 • har evne til å kunne handtere uforutsette hendingar, og stå i og tåle krevjande arbeidssituasjonar

 Me tilbyr

 • fagleg spennande, utfordrande og varierte arbeidsoppgåver
 • stilling i todelt turnus, dag /kveld og arbeid kvar 3. helg
 • molegheit for langvakter
 • turnus (forhandlingsturnus)
 • høve til fagleg og personleg utvikling
 • rekruttere -og behaldetillegg
 • molegheit for rettleie og økonomisk stønad til å gjennomføre relevant vidareutdanning
 • internundervisning og fagleg påfyll
 • full barnehagedekking i kommunen
 • hjelp til å skaffe bustad
 • lønn og arbeidsvilkår i samsvar til lov og avtaleverk, pensjonsordning i KLP

Politiattest

For å få tiltre stillinga etter tilsettinga, må du levere gyldig politiattest som er nyare enn tre månader.

Send søknad

 • vitnemål og attestar legg du inn saman med søknaden
 • kommunen følgjer offentleglova § 25 ved eventuell offentleggjering av søkjarlista
 • aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju fortløpande i søknadsperioden og tilsetting kan skje før søknadsfristen har gått ut

Flytte til Ål?
Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd? Ynskjer du deg eit godt kultur- og idrettstilbod, spennande jobbmoglegheiter og eit trygt oppvekstmiljø? Då er du velkomen til Ål!

Flytt til Ål! – Ål kommune

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til stillinga.       

Velkomen som søkjar! 

 

 

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit aal.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password