Arbeidsoppgaver:
Som dagansvarlig sykepleier i avdeling demensomsorg har du en viktig funksjon mht daglig drift. Å foreta nødvendige faglige og personalmessige prioriteringer på vakt er en viktig del av arbeidet. Du er et bindeledd mellom assisterende leder og øvrige ansatte i avdelingen. Du vil også være en viktig ressurs inn i avdelingens tverrfaglige team. Ansvar for legevisitt og systemansvar for legemiddelhåndtering.Høyt fokus på brukermedvirkning og pårørendearbeid er svært viktig.

Direkte pasientrettet oppdrag på helg og ved behov på ukedager. Arbeidstid og arbeidssted er p.t. dagtid hverdager i avdeling demensomsorg og 6. hver helg langvakter på 12,5t i felles sykepleiepool. I sykepleiepool arbeider man to sykepleiere/vernepleiere sammen for å løse oppdrag i Helse og omsorg. Fra 1.1.23 tilbys alle som tar vakter i turnus 100,-/t på kveld hverdager og 200,-/t på helg.

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Gode IKT kunnskaper
 • Gjerne erfaring fra lignende stilling, men ikke et krav

Egenskaper:

 • Tydelig, trygg og lojal
 • Fleksibel og god til å se løsninger
 • Har gode samarbeidsevner, evner å arbeide selvstendig, ta beslutninger og stå for disse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 Vi tilbyr:

 • Gode turnustillegg på kveld og helg
 • Et godt arbeidsmiljø og flotte kollegaer å samarbeide med
 • En veldrevet tjeneste med mulighet til å være med å forme en tjeneste i utvikling
 • Utviklingsmuligheter (utdanning, kurs etc.)
 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring

Avlønning og betingelser:
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjon. Dagansvarlig sykepleier plikter å rette seg etter de endringer som måtte bli fastsatt.

Søknadsfrist: 20.02.23

Tiltredelse: Snarest (ev. etter avtale)

Kontakt:
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Tjenesteleder Lotte Cecilie Bråten, lotte.cecilie.braaten@nesbyen.kommune.no eller ring Nesbyen servicetorg på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over.

Ansettelse:
Ansettelse skjer i.h.t.  gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 mnd., må fremlegges før oppstart.

Søknad:
Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg SnarveierLedige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken nes-bu.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord