For at Nesbyen kommune skal møte fremtidens krav og forventninger må vi tilby en attraktiv organisering av sykepleiere og vernepleiere for sikre god pasientsikkerhet, opprettholdelse av faglig forsvarlighet og sikre trygge rammer for våre eldre og syke i fremtiden. Derfor jobber vi nå med å utarbeide sykepleiere og vernepleiere organisert i stab noe vi mener vil gi en god og trygg organisering av våre helse og omsorgstjenester.

Vi planlegger turnuser der vi legger opp til kveldsvakter og helgevakter med arbeid hver 6 helg. Helgevaktene planlegges som langvakter (12,5 timers). Sykepleiere og vernepleiere er organisert i stab og vil være ambulerende inn som veiledere og rådgivere i alle avdelingene. De skal utføre kliniske observasjoner, utarbeide tiltaksplaner og være tett på pasient og pårørende. Sykepleieren og vernepleieren tilhørende denne staben skal ikke ha pleie- og rutineoppgaver på avdelingene, men de skal utføre sykepleierprosedyrer som krever høyskolekompetanse. 

Som sykepleier/vernepleier i stabsfunksjon vil du tilhøre en avdeling, men ha vakter hvor du sammen med en annen sykepleier/vernepleier går på topp og utfører sykepleiefaglige prosedyrer, også på andre avdelinger på sykehjemmet, ut ifra behov. Dette vil gi deg som sykepleier/vernepleier mulighet for å jobbe i et sykepleier- og vernepleie-team som skal ivareta sykepleiefaglige prosedyrer på alle våre avdelinger. Helse og omsorgstjenesten i Nesbyen har mange dyktige helsefagarbeidere og ufaglærte som gjennom mange år har opparbeidet seg god realkompetanse.

Noen av våre prosedyrer er:

 • Mottak av pasient (ø-hjelp og planlagte innleggelser)
 • Blodprøver og intravenøs behandling
 • Infusjon av ernæring via PEG, PICCLINE og CVK.
 • Smertepumpebehandling
 • Kateterisering
 • Sårstell
 • Palliativ behandling til terminale/døende
 • Behandling av akutt syke
 • Tilsyn på de ulike avdelingene ved endringer i pasientens sykdomsbilde/funksjon

Avdelingene som sykepleiere og vernepleier skal serve er avdelingen demensomsorgen, miljøterapitjenesten, omsorgsboliger i institusjon (langtidsplasser) og psykisk helse og rus barn, unge og voksne.

Arbeidstid
Arbeidet utføres på dag- og kveldstid, og man må påregne arbeid hver 6. helg (12,5 timers vakter). Vi har fleksiturnus, og du har derfor mulighet til å påvirke din egen arbeidstid og fritid.

Ønskede kvalifikasjoner og krav

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Politiattest må framlegges før ansettelse

Ønskede personlige egenskaper

 • Ha gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og konstruktiv
 • Erfaring som sykepleier
 • Personlig egnethet vil i høy grad vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt tverrfaglig miljø
 • Fleksible turnusordninger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Avlønning og betingelser
Ansettelse iht. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 30. januar 2022.
Aktuelle søkere vil bli invitert til intervju/samtale fortløpende.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kommunalsjef helse og omsorg, Randi Karin Rustand, e-post: randi.karin.rustand@nesbyen.kommune.no og/eller mobil: 947 83738.

Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknad. Via hjemmesiden finner du dette under fanen snarveier og ledige stillinger, velger knapp oppe til høyre på aktuelle stilling, og velger søk her.

Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til eventuelt intervju. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du ønsker reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes iht hjemmelens virkeområde.

Link til søknadsskjema: Send søknad

Søknad

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på denne stillingen

For å søke på stillingen klikk på lenken nes-bu.easycruit.com.

Logg inn

Registrer profil

Glemt passord