Site logo

Om stillingen
I Nesbyen er vi en ledergruppe på 8 som jobber tett sammen. Vi leter nå etter vår nye Økonomisjef, som vil være en del av laget vårt fremover. Vi står i en krevende tid. Dette er derfor muligheten for deg som vil brette opp ermene, har pågangsmot, klokskap, bred økonomisk forståelse og vil bidra i arbeidet mot et bærekraftig Nesbyen. Sammen med et godt kommunelag!

Økonomisjefen jobber tett med kommunedirektørens ledergruppe, kollegaer i staben og øvrige nøkkelpersoner. Det forventes at du bidrar i styring, drift og utvikling i hele organisasjonen. I tillegg har vi har et utvidet samarbeid i Hallingdal, hvor vårt kontor har ansvar for fagsystemet for regnskap, faktura og lønn (ØLF).

Økonomisjefen vil være en viktig pådriver for fornyelse av organisering og oppgavefordeling. Vi trenger deg som ser muligheter og finner handlingsrom.

Rollen som økonomisjef innebærer å skape forståelse for samfunnsøkonomiske spørsmål, særlig kommunens økonomiske situasjon. Komplekse sammenhenger må analyseres og beskrives for administrasjonen og politikken.

Dine hovedansvarsområder vil være:

 • Sørge for at fagområdet tar en tydelig posisjon i arbeidet med å sikre at Nesbyen kommune er bærekraftig med tanke på samfunn, utvikling og økonomi
 • Utøve faglig ledelse av økonomigruppas oppgaver knyttet til budsjett, regnskap, analyser, saksbehandling, fakturering, innfordring, finansforvaltning og anskaffelser
 • Utvikle og oppfølgning av styringsinformasjon i tråd med organisasjonens behov, for eksempel KOSTRA og relevante nøkkeltall
 • Ta en tydelig rolle i økonomiprosessene for å sikre god tilrettelegging og fremdrift, særlig i budsjettarbeid og rapportering
 • Videreføre den digitale utviklingen som fagområdet står for, jakte på forbedringer og utvikle kompetansen hos alle parter i økonomiprosessene
 • Bidra til at økonomigruppa som støttefunksjon tar en aktiv rolle i faglig utvikling, veiledning og samarbeid med ledere og medarbeidere i hele organisasjonen

Påse at alle sider ved økonomifeltet forholder seg til lover, forskrifter og lokale reglementer.
Videreutvikle økonomimiljøet i kommunen gjennom ledelse av og samspill med økonomiavdelingen

Vi ser etter deg som:

 • er strategisk og helhetstenkende
 • har kommunikasjon i ryggmargen og evne til å bygge gode relasjoner
 • går analytisk og systematisk til verks når utfordringer og muligheter skal beskrives
 • er tydelig, har beslutningsevne og gjennomføringskraft
 • opptrer med integritet, skaper trygghet og inngir tillit
 • planlegger godt, har god oversikt og kan håndtere mange oppgaver samtidig
 • har blikk for forbedring og ser gode lønsninger, både med og uten teknologi
 • er profesjonell og holder deg oppdatert på faget ditt
 • evnen til å motivere og utvikle et team
 • evner å arbeide effektivt med politiske organer og beslutningstagere
 • gode Norsk kunnskaper, både skriftelig og muntlig

Vi ønsker at du har:

 • relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • bred erfaring fra økonomistyring i det offentlige. Kommunal erfaring er en fordel.
 • allsidig digital kompetanse. Kjenneskap til Visma Enterprise og Framsikt vil veie tungt.
 • prosess- og utviklingskompetanse
 • innsikt i offentlig tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og myndighetsutøvelse er en forutsetning.
 • god rolleforståelse og erfaring med samspillet mellom politikk og administrasjon

Hvis du i tillegg er raus med smil ovenfor kollegaer og en positiv bidragsyter til vårt arbeidsmiljø – ja, da vil vi veldig gjerne høre fra deg!

Vi tilbyr:

Et godt arbeidsmiljø, kollegaer som er glad i jobben sin og bryr seg om Nesbyen. Spennende utviklingsmuligheter for rette vedkommende og muligheter til å utgjøre en forskjell. Konkurransedyktige betingelser, gunstig pensjon og gode forsikringsordinger er en selvfølge. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ring oss gjerne for en uformell prat om du er nysgjerrig på stillingen. Håper å høre fra deg!

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password