Site logo

NAV Hallingdal ble etablert 1. juni 2019 og har 35 ansatte. Hallingdal har ca. 20 500 innbyggere og er Norges største reiselivsregion. Hallingdal består av de seks kommunene Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Nes og Ål. Hovedkontoret ligger på Gol. NAV Hallingdal møter brukere og samarbeidspartnere i alle seks kommunene. Kontoret er organisert i to avdelinger: Arbeid og mestring og Arbeid og velferd, som denne stillingen er lagt til.

 

NAV Hallingdal
Veileder, sosiale tjenester
160 % stilling

Arbeidsoppgaver:
• Følge opp brukere ved å gi informasjon, råd og veiledning
• Veilede brukere til arbeid og aktivitet
• Samhandle med bruker, kollegaer i NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere slik at bruker kan bli selvhjulpen
• Saksbehandling i henhold til lov om sosiale tjenester i NAV
• Arbeidet krever noe reisevirksomhet
• Arbeids- og ansvarsområdet kan endre seg etter kontorets behov

Kvalifikasjoner:
• 3-årig relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis sosialfag, juridiske fag eller økonomi
• Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
• God kompetanse i bruk av dataverktøy
• Veilederkompetanse

Personlige egenskaper:
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Strukturert med stor arbeidskapasitet og trives i et hektisk miljø
• Løsningsorientert
• Har evne til å arbeide målretta, nøyaktig og effektivt – sjølstendig og i team
• Fleksibel og har evne til omstilling og endring
• Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Søkere bes oppgi ønsket stillingsprosent

Vi tilbyr:
• Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
• Aktive og engasjerte kollegaer i et godt etablert og velfungerende team.
• Et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
• Fleksibel arbeidstid.
• Arbeids- og lønnsvilkår etter gjeldende lov- og avtaleverk
• Gode pensjonsordninger gjennom KLP
• Hjelp til å skaffe bolig og eventuell barnehageplass

Annet:
• I skjemaet er det mulig å krysse av for at søknaden ikke skal bli offentliggjort. Dersom du ønsker at søknaden ikke skal bli offentliggjort må du begrunne dette. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort, jamfør Offentlighetsloven § 25. Du vil da få varsel om dette på forhånd slik at du har mulighet til å trekke søknaden.

Send søknad:
• Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes via www.gol.kommune.no – Ledige stillingar
• Godkjente kopier av vitnemål og attester må tas med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir regnet ut fra disse
• Alle søkere vil få kvittering på at søknaden er mottatt dersom korrekt e-postadresse er fylt ut i søknaden

Link til søknadsskjema: Søk her

Nøkkeldata

 

Om stillingen

 

Om arbeidsgiver
Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

Søk på stilling

Søk på stilling

To apply for this job please visit gol.easycruit.com.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Logg inn

Registrer bruker

Forgotten Password